Vervangende zorg voor langere tijd

Misschien wil jij op vakantie. Maar wie zorgt er dan voor jouw naaste? Je kunt ervoor kiezen om degene voor wie je zorgt tijdelijk te laten logeren bij logeeropvang. Voorbeelden zijn:

Belangrijk

Begin op tijd! Het vinden van vervangende zorg kost vaak tijd. Begin daarom minstens 5 maanden voordat je op vakantie gaat met het zoeken naar passende vervangende zorg.

Wordt vervangende zorg voor langere tijd vergoed?

Logeeropvang wordt meestal vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (aanvullende zorgverzekering).

Kijk voor meer informatie op de pagina Achtergrondinformatie vervangende zorg.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93