Vervangende zorg buitenshuis

Bij zorg buitenshuis gaat de zorgvrager, dat is degene voor wie jij zorgt, (tijdelijk) ergens naartoe. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor, zoals een dagbestedingsplek of zorgboerderij. We hebben enkele mogelijkheden voor vervangende zorg buitenshuis hieronder op een rijtje gezet.

Wordt vervangende zorg buitenshuis vergoed?

  • De activiteiten onder Samen iets doen zijn meestal gratis. Soms betaal je een kleine eigen bijdrage.
  • Dagopvang of dagbesteding wordt meestal vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Wet langdurige zorg (Wlz).

Kijk voor meer informatie op de pagina Achtergrondinformatie vervangende zorg.

Samen iets doen

Dit is een lichte vorm van vervangende zorg. Je doet dan samen met de zorgvrager en bijvoorbeeld een vrijwilliger een activiteit. Je draagt zelf dus niet de volledige zorg. Dit geeft je een beetje rust. Voorbeelden van ‘samen iets doen’ zijn: koffie inloop, spelletjes, wandelen en bewegen, workshops, of samen ontbijten of koken. De activiteiten zijn vrijblijvend. Soms wordt een kleine bijdrage gevraagd. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij één van onderstaande voorzieningen:

DOP = Dorps OntwikkelingsProces

Dagopvang en dagbesteding

Bij dagopvang krijgt de zorgvrager een gevarieerd dagprogramma aangeboden. Deze sluit aan bij de behoeften. Het gaat bijvoorbeeld om: tuinieren, bloemschikken, creatief bezig zijn of bewegen. Dagbesteding is vaak minder vrijblijvend dan de activiteiten die zijn benoemd onder ‘samen doen’. Dagbesteding kost meestal ook geld. Op de website van gemeente Sittard-Geleen vind je een actueel overzicht van organisaties waar je terecht kunt.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93