Vervangende zorg in huis

Bij zorg in huis wordt de zorg thuis overgenomen. De zorgvrager (degene voor wie jij zorgt) kan dan in de vertrouwde omgeving blijven. Er zijn verschillende mogelijkheden. Soms gaan hier kosten mee gemoeid. We hebben de mogelijkheden voor vervangende zorg in huis hieronder op een rijtje gezet:

Wordt vervangende zorg vergoed?

  • Aan vrijwillige aanwezigheidszorg zijn meestal geen kosten verbonden. Soms betaal je een onkostenvergoeding.
  • Betaalde aanwezigheidszorg wordt meestal vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (aanvullende zorgverzekering).
  • Professionele thuiszorg wordt meestal vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (aanvullende zorgverzekering).

Kijk voor meer informatie op onze pagina met achtergrondinformatie.

Aanwezigheidszorg

Een vrijwilliger of professional neemt de zorg van jou tijdelijk over en blijft bij jouw naaste. Voorwaarde is dat verpleegkundige handelingen niet nodig zijn. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij:

Thuishulpcentrale de Brug (vrijwillig)
046-4581066
info@thcdebrug.nl

Handeninhuis (vrijwillig)
030-659 09 70
info@handenhuis.nl

Maatjesproject PIW (vrijwillig)
046-3650600
info@mik-piwgroep.nl

Home Instead Thuisservice (betaald)
046 436 3300
info.sittardgeleen@homeinstead.nl

Saar aan Huis (betaald)
043-2058104
zuidlimburg@saaraanhuis.nl

Senior Service (betaald)
06-30943771
maastricht@seniorservice.nl

Professionele thuiszorg

Bij (tijdelijke) professionele thuiszorg gaat het om thuiszorg of wijkverpleging. Vervangende professionele thuiszorg is een optie als het mede gaat om verpleegkundige handelingen. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij de volgende thuiszorgvoorzieningen:


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93