Vervangende zorg in huis

Bij zorg in huis wordt de zorg thuis overgenomen. De zorgvrager (degene voor wie jij zorgt) kan dan in de vertrouwde omgeving blijven. Er zijn verschillende mogelijkheden. Soms gaan hier kosten mee gemoeid. We hebben de mogelijkheden voor vervangende zorg in huis hieronder op een rijtje gezet:

Wordt vervangende zorg vergoed?

  • Aan vrijwillige aanwezigheidszorg zijn meestal geen kosten verbonden. Soms betaal je een onkostenvergoeding.
  • Betaalde aanwezigheidszorg wordt meestal vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (aanvullende zorgverzekering).
  • Professionele thuiszorg wordt meestal vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (aanvullende zorgverzekering).

Kijk voor meer informatie op onze pagina Achtergrondinformatie vervangende zorg.

 

Aanwezigheidszorg

Professionele thuiszorg


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93