Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die mensen onbetaald en vrijwillig bieden aan een naaste die langdurige en intensieve zorg nodig heeft vanwege een chronische ziekte, een handicap of wegens ouderdom. Het gaat om zorg waar anders een professionele hulpverlener voor zou moeten worden ingezet.

Die ondersteuning kan plaatsvinden in de vorm van verstrekken van informatie en advies, het organiseren van (groeps)bijeenkomsten en waar nodig individuele ondersteuning bieden.

Voor ondersteuning bij die mantelzorg kunt u terecht bij mw. P. Bronckhorst van het Steunpunt mantelzorg. Zij is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 043-3215046 op maandag t/m vrijdag. Haar mailadres is p.bronckhorst@mantelzorgzuid.nl