Sportakkoord

In navolging op het Nationaal Sportakkoord is het Sportakkoord Stein opgesteld. Hierbij stond co-creatie centraal. Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg & welzijn en maatschappelijke organisaties uit Stein droegen van begin tot het einde bij aan de totstandkoming van dit Sportakkoord. Samen formuleerden we ambities, aansluitend op de lokale behoeften en vraagstukken, waar we samen mee aan de slag gaan. De ambities zijn uitgewerkt in concrete acties waar sport- en beweegaanbieders en organisaties het liefst vandaag mee aan de slag gaan.

Wij gunnen alle inwoners van Stein een gelukkig en gezond leven. Sport en bewegen speelt hier een belangrijke rol in. Iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Dat is het hoofddoel van het Sportakkoord Stein. Sporten en bewegen op eigen niveau en wat op dat moment past in iemands leven. Dat kan presteren, genieten of ontspannen zijn, maar ook ontmoeten, gezelligheid, uitdaging of gezondheid.

Dit sportakkoord speelt niet alleen in op sport. Er is een nadrukkelijke link gelegd met bewegen en (positieve) gezondheid. Dit wordt op een integrale manier bekeken, waardoor er een samenhang tussen de ambities en acties bestaat. Daarom spreken we van een gezond sport- en beweegakkoord. Met de term sportakkoord wordt het lokaal sportakkoord Stein bedoeld. De handtekeningen onder dit Sportakkoord Stein zijn de eerste stappen om de ambities te bereiken.

We streven naar een kwalitatief en passend aanbod wat voor iedereen toegankelijk is. Voor onze kinderen en jongeren, maar ook voor kwetsbare doelgroepen zoals senioren of inwoners met een laag inkomen. Iedereen moet kunnen bewegen en sporten. Onze vitale sport- en beweegaanbieders werken samen om dit mogelijk te maken. Tevens nodigt onze openbare ruimte uit om te sporten en bewegen en biedt daarom een gezonde ruimte. Met dit Sportakkoord Stein creëren we samen gezonde randvoorwaarden om hier invulling aan te geven.

In het Sportakkoord zijn ambities geformuleerd op vier thema’s: gezond opgroeien, gezond meedoen, gezonde verenigingen en gezonde ruimte. De coördinatie van het akkoord is in handen van de gemeente Stein, in samenwerking met het Sport & Beweeg Panel. Benieuwd wat we al hebben ondernomen en bereikt? Download de factsheet Sportakkoord 2021 (PDF, 8.5 MB).

Sport Services Stein (PDF, 972.3 kB) biedt sport- en beweegaanbieders ondersteuning op maat. Tijdens een intake op de club gaan we met jullie in gesprek over wat er speelt, of waar jullie tegenaan lopen. Weet je zelf al precies waarmee je aan de slag wilt? Dan zijn er zo’n 300 services die je hierbij kunnen helpen.

Gezond Sport- en Beweegakkoord 

Bekijk hier het gezond Sport - en Beweegakkoord  (PDF, 1.4 MB)