Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Sportakkoord

In navolging op het Nationaal Sportakkoord is het Sportakkoord Stein opgesteld.
Hierbij stond co-creatie centraal. Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg & welzijn en maatschappelijke organisaties uit Stein droegen van begin tot het einde bij aan de totstandkoming van dit Sportakkoord. Samen formuleerden we ambities, aansluitend op de lokale behoeften en vraagstukken, waar we samen mee aan de slag gaan.

Iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Dat is het hoofddoel van het Sportakkoord Stein. In het Sportakkoord zijn ambities geformuleerd op vier thema’s:

  1. Gezond opgroeien
  2. Gezond meedoen
  3. Gezonde verenigingen
  4. Gezonde ruimte

Op 12 maart hebben stakeholders die betrokken waren bij de totstandkoming, het akkoord ondertekend. Wethouder Van Mulken gaf destijds al aan dat deze ondertekening geen afsluiting was, maar juist “de Kick-Off van de periode waarin we voor de uitdaging staan om de in het akkoord benoemde ambities en acties te realiseren”.

Bekijk hier het gezond sport - en beweegakkoord (PDF, 1.4 MB).