Vitaliteit

Wij gunnen alle inwoners van de gemeente Stein een vitaal leven in een gezonde leefomgeving. Nu en in de toekomst. We streven naar een kwalitatief en passend aanbod dat voor iedereen toegankelijk is. Voor onze kinderen en jongeren, maar ook voor kwetsbare doelgroepen zoals senioren of inwoners met een laag inkomen. Iedereen moet naar eigen behoefte kunnen bewegen en sporten. Om dit mogelijk te maken, werken we samen met sport- en beweegaanbieders. Met ons Sportakkoord als uitgangspunt. Zo dragen we eraan bij dat iedereen lekker in z’n vel zit.

Lekker in je vel

Onder de slogan ‘Lekker in je vel’ worden alle initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van onze samenleving in beeld gebracht. Vitaliteit in de breedste zin van het woord: beweging, voeding, ontspanning, welzijn, sociale activiteiten; allemaal komen ze aan bod. Initiatieven voor én door jong en oud, thuis en in de wijk, samen of alleen, op school, werk of bij de vereniging of vanuit een ondernemer. Bekijk en lees hun verhalen over plannen en ervaringen op ons samenlevingsportaal. 

Samen geven we invulling aan de ambities uit ons Sportakkoord op het gebied gezond opgroeien, gezond meedoen, gezonde verenigingen en gezonde ruimte. Door zo veel mogelijk initiatieven in beeld te brengen, willen jou inspireren én activeren om ook mee te doen! Wil jij ook jouw verhaal delen? Laat het ons dan per mail weten via Frank.vandenBoomen@gemeentestein.nl