Vitaliteit en verenigingen

Gezonde en gelukkige inwoners, dat is waar we in Stein naar streven. Samen zorgen we voor een vitale samenleving. Voor nu en de komende generaties. Sporten en bewegen spelen hierbij een belangrijke rol. Dat is dan ook de reden dat we een sportakkoord gesloten hebben, samen met tal van partijen die op dit gebied actief zijn. Hierin zijn onze gezamenlijke doelen en ambities vastgelegd. Graag willen we laten zien wat we doen op dit vlak en onze successen delen, om anderen te inspireren, stimuleren én activeren. Dat doen we onder de slogan Lekker in je vel.

Binnen onze gemeente zijn tal van verenigingen en stichtingen actief. Ook zij leveren een enorme bijdrage aan de vitaliteit van onze inwoners. Zij brengen en houden onze inwoners in beweging, zorgen voor ontmoeting, inspanning en ontspanning. Tegelijkertijd neemt de druk op deze vrijwilligersorganisaties toe en wordt er steeds meer van hen verwacht. Vaak kunnen zij dan ook wel wat hulp en ondersteuning gebruiken.