Hoe ziet Elsloo er uit in 2030?

Transformatievisie Elsloo

Ook in Elsloo verandert de samenstelling van de bevolking en huishoudens. Hierdoor is er een steeds groter wordende vraag naar andersoortige woningen dan nu beschikbaar in de bestaande woningvoorraad van Elsloo. Daarom ontstaat de vraag: Wat moeten de gemeente, de woningcorporatie, de woningeigenaren, de winkeliers, … nu gaan doen om ervoor te zorgen dat het vanaf 2030 (en verder) ook nog prettig wonen is in Elsloo ?

Dit is een belangrijke vraag voor de inwoners van Elsloo en daarom zijn we, samen met hen, voor Elsloo een visie aan het maken die inspeelt op toekomstige trends en ontwikkelingen; een stip op de horizon waar wij, samen met de inwoners en stakeholders tot 2030 naar toe gaan werken. Omdat Catsop een ander woonmilieu  heeft wordt in deze visie enkel gekeken naar de wijk Elsloo (en niet de kern Elsloo).

Net zoals bij de eerder opgestelde regionale Transformatievisie Westelijke Mijnstreek bestaat de transformatievisie voor Elsloo uit 4 pijlers:

 • de cultuurhistorische identiteit
 • het landschap
 • de voorzieningenstructuur
 • de woningvoorraad

Door ambitieus in te zetten op deze 4 pijlers kunnen wij niet alleen de grootste demografische en woningvoorraad gerelateerde uitdagingen aangaan maar tegelijk ook bouwen aan een toekomstbestendige, veerkrachtige ruimte, met oog voor identiteit en leefkwaliteit van de verschillende woonomgevingen en aangepast aan de veranderende woonwensen/-eisen.

Voor het opstellen van deze visie hebben wij Atelier Romain uit het Belgische Gent ingeschakeld. Dit bureau heeft ook eerder de regionale Transformatievisie Westelijke Mijnstreek opgesteld en werkt momenteel nog aan de Transformatievisie Urmond-Oost.

Het traject om te komen tot een Transformatievisie Elsloo hebben wij verdeeld in 3 fasen.

 • Fase 1: Wijkatlas (inmiddels afgerond)

  Aan de hand van cijfers en beelden hebben wij als eerste ‘een foto’ van de wijk, haar bewoners en haar woningaanbod gemaakt. Ook hebben wij ons een beeld gevormd van de grote uitdagingen op woongebied in Elsloo.

  Bekijk deze fase Fase 1: Wijkatlas (inmiddels afgerond)
  • Wijkatelier

   Tijdens het eerste wijkatelier op 23 maart 2022 hebben wij input verzameld van stakeholders en inwoners.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Concept Wijkatlas

   Met de op 23 maart ontvangen input is een Wijkatlas opgesteld.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Beeldvormende raad

   Op 11 mei is de concept Wijkatlas gepresenteerd tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Wijkatlas

   Wij hebben de ontvangen feedback op het concept Wijkatlas meegenomen bij het opstellen van de Wijkatlas.

   Deze stap bevat bijlagen
 • Fase 2: Transformatieplan (inmiddels afgerond)

  Uit de resultaten van de eerste fase weten wij nu wat er in 2030 in Elsloo veranderd zou moeten zijn. In de tweede fase zijn de ruimtelijke ideeën en manieren bedacht hoe wij die verandering gaan vormgeven.

  Bekijk deze fase Fase 2: Transformatieplan (inmiddels afgerond)
  • Wijkatelier

   14 juni 2022 was het tweede wijkatelier met stakeholders en inwoners.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Concept Transformatieplan

   De verzamelde input werd gebruikt om een concept Transformatieplan op te stellen.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Feedback op Concept Transformatieplan

   Voor een specifieke periode kon er door iedereen gereageerd worden op het concept Transformatieplan.

  • Beeldvormende raad

   Op 21 september is het resultaat van fase 1 gepresenteerd tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Transformatieplan

   De ontvangen opmerkingen uit de feedback periode zijn, met een reactie, opgenomen in het definitieve Transformatieplan.

   Deze stap bevat bijlagen
 • Fase 3: Transformatieagenda (inmiddels afgerond)

  In deze laatste fase bepalen wij samen met de stakeholders wie wat wanneer gaat doen en binnen welke kaders. Alles wordt samengevat in een Transformatieagenda.

  Bekijk deze fase Fase 3: Transformatieagenda (inmiddels afgerond)
  • Presentatie tussentijdse resultaten aan kerngroep

   In deze derde fase van het onderzoek zijn de tussentijdse resultaten op 8 september 2022 teruggekoppeld naar de leden van de kerngroep.

  • Concept Transformatieagenda

   De leden van de kerngroep gaven aan de hand van de presentatie op 8 september 2022 hun opmerkingen over de eerste versie van de projectenlijst. De verzamelde input werd gebruikt om de projectenlijst te verwerken tot een concept Transformatieagenda.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Feedback op Concept Transformatieagenda

   Tot en met zondag 6 november 2022 kon er door iedereen gereageerd worden op de concept Transformatieagenda.

  • Transformatieagenda

   De ontvangen opmerkingen uit de feedback periode zijn, met een reactie, opgenomen in het definitieve Transformatieplan.

   Deze stap bevat bijlagen
 • Vervolg

  De Wijkatlas (resultaat fase 1), Transformatieplan (resultaat fase 2) en Transformatieagenda (resultaat fase 3) vormen samen de Transformatievisie Elsloo. Deze visie is vastgesteld door de gemeenteraad.

  Bekijk deze fase Vervolg
  • Vaststellen Transformatievisie

   Vaststellen van de Transformatievisie Urmond-oost door gemeenteraad.

  • Opzetten aanvullende projecten

   Afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad en de ter beschikking gestelde middelen, worden in 2023 en verder de diverse projecten samen met stakeholders ter hand genomen.

Contact en aanmelden nieuwsbrief

Heb je vragen over het proces of wil je anderszins dingen inbrengen, dan kun je mailen naar Elsloo2030@gemeentestein.nl.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93

kaartje van Elsloo