Vervolg

De Wijkatlas (resultaat fase 1), Transformatieplan (resultaat fase 2) en Transformatieagenda (resultaat fase 3) vormen samen de Transformatievisie Elsloo. Deze visie is vastgesteld door de gemeenteraad. Met het ter beschikking gestelde budget, worden de diverse projecten samen met stakeholders ter hand genomen.

Vaststellen Transformatievisie

Op 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad van Stein de Transformatievisie van Elsloo vastgesteld. De behandeling van het raadsvoorstel kun je terugkijken:

Opzetten aanvullende projecten

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad tevens budget ter beschikking gesteld. Met dit budget kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor de daadwerkelijke uitvoering (richting 2030) van de lokale transformatievisies. Denk hierbij aan het maken van een stakeholdersanalyse, plan van aanpak (inclusief participatie), afsprakenkader met partners/stakeholders en middelen organiseren voor de verdere uitvoering. Deze voorbereidingen gebeuren in 2024 en 2025.

Over de voortgang van deze voorbereidingen kunnen informeren wij je via de nieuwsbrief. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.