Vervolg

De Wijkatlas (resultaat fase 1), Transformatieplan (resultaat fase 2) en Transformatieagenda (resultaat fase 3) vormen samen de Transformatievisie Elsloo. Deze visie leggen we uiterlijk januari 2023 voor aan de gemeenteraad om vast te stellen. Afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad en de ter beschikking gestelde middelen, worden in 2023 en verder de diverse projecten samen met stakeholders ter hand genomen.

Vaststellen Transformatievisie

Opzetten aanvullende projecten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93