Fase 3: Transformatieagenda (inmiddels afgerond)

In deze laatste fase bepalen wij samen met de stakeholders wie wat wanneer gaat doen en binnen welke kaders. Alles wordt samengevat in een Transformatieagenda.

Presentatie tussentijdse resultaten aan kerngroep

In deze derde fase van het onderzoek zijn de tussentijdse resultaten op 8 september 2022 teruggekoppeld naar de leden van de kerngroep.

Concept Transformatieagenda

De leden van de kerngroep gaven aan de hand van de presentatie op 8 september 2022 hun opmerkingen over de eerste versie van de projectenlijst. De verzamelde input werd gebruikt om de projectenlijst te verwerken tot een concept Transformatieagenda.

Feedback op Concept Transformatieagenda

Tot en met zondag 6 november 2022 kon er door iedereen gereageerd worden op de concept Transformatieagenda.

Transformatieagenda

De ontvangen opmerkingen uit de feedback periode zijn, met een reactie, opgenomen in het definitieve Transformatieplan.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.