Fase 1: Wijkatlas (inmiddels afgerond)

Aan de hand van cijfers en beelden hebben wij als eerste ‘een foto’ van de wijk, haar bewoners en haar woningaanbod gemaakt. Ook hebben wij ons een beeld gevormd van de grote uitdagingen op woongebied in Elsloo. Welke behoeften/noden heeft de wijk en welke mogelijkheden/kansen zijn er en welke ambities?

Wijkatelier

Tijdens het eerste wijkatelier op 23 maart 2022 hebben wij input verzameld van stakeholders en inwoners. Hieronder vind je de presentatie zoals getoond tijdens deze bijeenkomst.

Concept Wijkatlas

Met de op 23 maart ontvangen input is een Wijkatlas opgesteld.

Beeldvormende raad

Op 11 mei is de concept Wijkatlas gepresenteerd tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad.

Wijkatlas

Wij hebben de ontvangen feedback op het concept Wijkatlas meegenomen bij het opstellen van de Wijkatlas.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93