Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Nieuwdorp

Inleiding: hoe het begon

Eind 2018 hebben inwoners, ondernemers en verenigingen van Nieuwdorp aangegeven ideeën en wensen te hebben voor de toekomst van hun wijk. Met andere woorden: wat is er nodig om Nieuwdorp klaar te maken voor de toekomst? Samen met de inwoners hebben medewerkers van Zaam Wonen, gemeente Stein, Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp en DOP kern Stein gewerkt aan een wijkactieprogramma (WAP).

Dit is een programma waarin door én met inwoners activiteiten worden benoemd die bijdragen aan een gezonde en fijne leefomgeving. Denk hierbij aan de toekomst van het Buurtcentrum en een woning die voldoet aan de eisen van de tijd.

Er zijn vier thema’s vastgesteld die de komende jaren samen met inwoners worden uitgewerkt: ‘Bruisend Hart’, ’Duurzaamheid’, ’Aanpak woningvoorraad’ en ‘Sociale kracht & kwetsbaarheid’. Wat deze inhouden en hoe jij eraan kunt bijdragen, lees je op onderstaande pagina's.