Bruisend Hart

Voor het toekomstige Nieuwdorp wensen inwoners een bruisend wijkcentrum. Dat hebben zij bij de peiling in 2018 aangegeven. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe zo’n bruisend wijkcentrum gerealiseerd kan worden; een plek waar inwoners, bezoekers en ondernemers zich thuis voelen. Inmiddels is al veel werk gedaan. De laatste stand van zaken lees je hier.

Wie?

Vivantes, Zaam Wonen, Stichting Buurtcentrum, DOP Stein, Gemeente Stein en 3W bestuderen mogelijke invullingen van het Bruisend Hart. Zij zitten samen in projectgroep Bruisend Hart. Ook is er een klankbordgroep van omwonenden die meedenkt over het plan.

Wat?

Op de plek van de kerk en de voormalige basisschool willen zij een aantal welzijn- en zorgvoorzieningen bij elkaar brengen. De stichting Buurtcentrum Nieuwdorp, zorginstelling Vivantes en PIW (Partners in Welzijn) krijgen hier een vaste plek. Activiteiten voor de wijk, de welzijnsinloop van maatschappelijke partijen als PIW, Stichting MEE zuid Limburg, Steunpunt Mantelzorg Zuid, Zaam Wonen en Vidar krijgen hier ook een plek. Verder worden er 64 zorggeschikte woningen gebouwd in verschillende woningtypen:

  • 33 appartementen op de plek van het buurtcentrum en de kerk
  • 9 patiowoningen langs de Bergènkenstraat
  • 22 appartementen op de plek van het vroegere schoolgebouw
  • Zaam Wonen bouwt deze woningen. De zorg wordt aangeboden door Vivantes. Kijk op de website van Zaam Wonen voor meer informatie.

Klankbordgroep Bruisend Hart

Samen met een groep bewoners uit Nieuwdorp is er een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep denkt mee over het Bruisend Hart en geeft advies over een aantal onderwerpen. Iedereen is welkom om mee te doen. Aanmelden kan via nieuwdorp@zaam-wonen.nl.

Verslagen klankbordgroep

Meer weten?

Kijk dan regelmatig op deze pagina, meld je aan voor de nieuwsbrief of stel je vraag aan Zaam Wonen via nieuwdorp@zaam-wonen.nl.

Mijn Nieuwdorp okt 2022

Wijkbijeenkomst op 11 oktober 2023

Tijdens deze wijkbijeenkomst zijn veel vragen gesteld, waarop nu een antwoord is. De antwoorden op deze vragen lees je terug in het overzicht dat hieronder staat. Ook kwamen inwoners met veel ideeën over hoe Bruisend Hart eruit kan komen te zien. Bijvoorbeeld een buurtcafé, een gebedsruimte en hoe de wijk groener kan worden met meer schaduw. Deze ideeën nemen we mee in de ontwikkeling van de plannen. Dat betekent niet dat we alles kunnen uitvoeren. Ook deze ideeën vind je in het overzicht hieronder.

Infographic Nieuwdorp nov 2023

Veelgestelde vragen

Wat houdt het plan ‘Bruisend Hart’ in?

In het bruisend hart willen we een aantal welzijn- en zorgvoorzieningen bij elkaar brengen op de begane grond. De stichting Buurtcentrum Nieuwdorp, zorginstelling Vivantes en PIW (Partners in Welzijn) krijgen hier een vaste plek. Activiteiten voor de wijk, de welzijnsinloop van maatschappelijke partijen als PIW, Stichting MEE zuid Limburg, Steunpunt Mantelzorg Zuid, Zaam Wonen en Vidar krijgen hier ook een plek. Verder worden er 64 zorggeschikte woningen gebouwd in verschillende woningtypen.

Hoeveel en wat voor woningen komen er op de plek van ‘Bruisend Hart’?

In totaal komen er 64 zorggeschikte woningen:

  • 33 appartementen op de plek van de kerk
  • 14 appartementen op het schoolplein
  • 17 patiowoningen op de locatie van het buurtcentrum / voormalige schoolgebouw
  • Zaam Wonen bouwt alle woningen. De zorg wordt aangeboden door Vivantes.

Hoe zien deze nieuwe woningen eruit?

Het voorlopig vlekkenplan lieten we zien tijdens de wijkmarkt. De woningen zijn levensloopbestendig en voldoen aan de eisen om thuis hulp te krijgen (VPT-geschikt).

Wat zijn de huurprijzen van deze nieuwe woningen?

Afhankelijk van de grootte en type woning zijn er verschillende huurprijzen. De precieze prijzen zijn nog niet bekend. We houden je via de nieuwsbrief op de hoogte. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Wanneer start de bouw?

We hopen halverwege 2024 te starten met de bouw.

Zijn er toewijzingsregels?

Inwoners uit Stein die zorg nodig hebben en huurders van Zaam Wonen uit Nieuwdorp hebben voorrang bij de woningtoewijzing. De overige toewijzingsregels zijn nog onbekend. We houden je via de nieuwsbrief op de hoogte. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Kan ik me opgeven voor deze woningen? Zo ja, hoe kan ik me opgeven?

Je kunt je (nog) niet opgeven. We houden je via de nieuwsbrief op de hoogte. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Ik ben een omwonende. Met wat voor overlast moet ik rekening houden?

Je moet rekeningen houden met sloopgeluiden, bouwgeluiden en vrachtverkeer.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93