Bruisend hart

Voor het toekomstige Nieuwdorp wensen inwoners een bruisend wijkcentrum. Dat hebben zij bij de peiling in 2018 aangegeven. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe zo’n bruisend wijkcentrum gerealiseerd kan worden; een plek waar inwoners, bezoekers en ondernemers zich thuis voelen. Inmiddels is al veel werk gedaan. De laatste stand van zaken lees je hier.

Wie?

Vivantes, Zaam Wonen, Stichting Buurtcentrum, DOP Stein, Gemeente Stein en een stedenbouwkundig bureau bestuderen mogelijke invullingen van het Bruisend Hart. Zij zitten samen in projectgroep Bruisend Hart. Ook is er een klankbordgroep die meedenkt over het plan, die bestaat uit omwonenden.

Wat?

Aan de RO-groep Maastricht is opdracht verstrekt om een ontwikkelplan op te stellen voor de gebouwen en percelen van de kerk en de voormalige basisschool in Nieuwdorp. De financiële haalbaarheid van de diverse mogelijkheden wordt onderzocht. Inmiddels zijn een aantal varianten doorgerekend, waaronder een voorkeursvariant. Deze gaat uit van woningbouw (24 huur- en 30 zorgwoningen) op de huidige plek van de kerk en daarbij een buurtcentrum voor de wijk en ontmoetingsruimte voor de bewoners van de zorgwoningen. Op de plek van het huidige buurtcentrum zouden 22 koopwoningen gerealiseerd kunnen worden.

Uit het onderzoek kwam naar vormen dat het onhaalbaar is om de kerk en het voormalig schoolgebouw te behouden. De voorkeursvariant is besproken met de klankbordgroep Bruisend Hart. Let op: het gaat hier om een voorlopige opzet.

Voor het geval dit voorkeursscenario om welke reden dan ook niet door kan gaan, wordt ook nog onderzoek gedaan naar een alternatief waarbij de plek van het kerkgebouw niet wordt gebruikt.

Wanneer?

Momenteel worden berekeningen voor deze voorkeursvariant gemaakt en wordt duidelijk wat er aan geld nodig is om deze voorkeursvariant te realiseren. Naar verwachting zal eind 2021 begin 2022 meer hierover bekend zijn. Hierna zal de onder andere het college en de gemeenteraad nog een besluit moeten nemen over de invulling en de kosten van het Bruisend hart.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.