Bruisend Hart

Bruisend Hart is de plek waar nu de kerk en het buurtcentrum (de oude basisschool) in Nieuwdorp staan. De bevolking in Nieuwdorp wordt gemiddeld steeds ouder. Bovendien daalt het aantal inwoners in de hele gemeente Stein. Dat betekent dat er niet meer maar wel andere woningen nodig zijn. Daarom ontwikkelen DOP Nieuwdorp, de gemeente Stein, Zaam Wonen, Vivantes en Buurtcentrum Nieuwdorp samen een plan voor de toekomst van dit deel van Nieuwdorp.

Gloednieuw buurtcentrum en (zorg)woningen

De oude basisschool en de kerk maken plaats voor nieuwe woningen, een nieuw buurtcentrum en meer groen. Alle partijen hebben veel vertrouwen in dit plan. De kerk maakt plaats voor 33 appartementen, het nieuwe buurtcentrum en een binnentuin. Op de plek van de oude basisschool komen 22 appartementen en 9 patiowoningen (hofjes wonen). Alle woningen zijn geschikt voor ouderen. Een deel daarvan worden zorgwoningen. Een groep inwoners is als werkgroep bij dit plan betrokken. Ze denken mee, stellen vragen en komen met ideeën. Het plan is om in het najaar van 2024 te starten met de plannen in Bruisend Hart.

Blijf op de hoogte van nieuws

Wil je meer weten over de ontwikkelingen in Bruisend Hart. Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg het nieuws op deze website. Je kunt ook je vraag stellen aan Zaam Wonen via nieuwdorp@zaam-wonen.nl

Ontwerpbestemmingsplan Bruisend Hart

Klankbordgroep Bruisend Hart

Samen met een groep bewoners uit Nieuwdorp is er een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep denkt mee over het Bruisend Hart en geeft advies over een aantal onderwerpen. Iedereen is welkom om mee te doen. Aanmelden kan via nieuwdorp@zaam-wonen.nl.

Verslagen klankbordgroep

Veel gestelde vragen

Wat houdt het plan ‘Bruisend Hart’ in?

In het bruisend hart willen we een aantal welzijn- en zorgvoorzieningen bij elkaar brengen op de begane grond. De stichting Buurtcentrum Nieuwdorp, zorginstelling Vivantes en PIW (Partners in Welzijn) krijgen hier een vaste plek. Activiteiten voor de wijk, de welzijnsinloop van maatschappelijke partijen als PIW, Stichting MEE zuid Limburg, Steunpunt Mantelzorg Zuid, Zaam Wonen en Vidar krijgen hier ook een plek. Verder worden er 64 zorggeschikte woningen gebouwd in verschillende woningtypen.

Hoeveel en wat voor woningen komen er op de plek van ‘Bruisend Hart’?

In totaal komen er 64 zorggeschikte woningen:

  • 33 appartementen op de plek van de kerk
  • 14 appartementen op het schoolplein
  • 17 patiowoningen op de locatie van het buurtcentrum / voormalige schoolgebouw
  • Zaam Wonen bouwt alle woningen. De zorg wordt aangeboden door Vivantes.

Hoe zien deze nieuwe woningen eruit?

Het voorlopig vlekkenplan lieten we zien tijdens de wijkmarkt. De woningen zijn levensloopbestendig en voldoen aan de eisen om thuis hulp te krijgen (VPT-geschikt).

Wat zijn de huurprijzen van deze nieuwe woningen?

Afhankelijk van de grootte en type woning zijn er verschillende huurprijzen. De precieze prijzen zijn nog niet bekend. We houden je via de nieuwsbrief op de hoogte. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Wanneer start de bouw?

We hopen halverwege 2024 te starten met de bouw.

Zijn er toewijzingsregels?

Inwoners uit Stein die zorg nodig hebben en huurders van Zaam Wonen uit Nieuwdorp hebben voorrang bij de woningtoewijzing. De overige toewijzingsregels zijn nog onbekend. We houden je via de nieuwsbrief op de hoogte. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Kan ik me opgeven voor deze woningen? Zo ja, hoe kan ik me opgeven?

Je kunt je (nog) niet opgeven. We houden je via de nieuwsbrief op de hoogte. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Ik ben een omwonende. Met wat voor overlast moet ik rekening houden?

Je moet rekeningen houden met sloopgeluiden, bouwgeluiden en vrachtverkeer.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93