Bruisend hart

Voor een toekomstbestendig Nieuwdorp is een bruisend wijkcentrum gewenst. Dat hebben inwoners van Nieuwdorp destijds aangegeven. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe zo’n bruisend wijkcentrum gerealiseerd kan worden; een plek waar inwoners, bezoekers en ondernemers zich thuis voelen. Inmiddels is al veel werk gedaan.

De laatste stand van zaken lees je hier.

Wie?

Vivantes, Zaam Wonen, Kerkbestuur, Buurtcentrum, DOP, gemeente Stein en stedenbouwkundig bureau bestuderen mogelijke invullingen van het Bruisend Hart. Ook overleggen we met de klankbordgroep Bruisend Hart (bestaat o.a. inwoners).

Wat?

Op 27 mei jl. hebben we aan de RO-groep te Maastricht opdracht verstrekt om een ontwikkelplan op te stellen voor de gebouwen en percelen van de kerk en de voormalige basisschool in Nieuwdorp. Daarbij worden ook andere locaties (o.a. Huis Nieuwdorp en winkelpanden) betrokken omdat deze ruimtelijk / financieel wellicht geschikter zijn voor het beoogde programma. De financiële haalbaarheid van de diverse mogelijkheden wordt ook onderzocht. De opdrachtgevers voor dit onderzoek zijn de gemeente Stein, Woonstichting Zaam Wonen en het Kerkbestuur OLV Hulp der Christenen.

Naar verwachting worden de resultaten van het onderzoek eind oktober 2020 opgeleverd. Dan worden deze met alle partijen besproken. Ook houden we partijen tussentijds op de hoogte van de vorderingen. Inwoners informeren we uiteraard ook.