Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Bruisend hart

Voor een toekomstbestendig Nieuwdorp is een bruisend wijkcentrum gewenst. Dat hebben inwoners van Nieuwdorp destijds aangegeven. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe zo’n bruisend wijkcentrum gerealiseerd kan worden; een plek waar inwoners, bezoekers en ondernemers zich allemaal thuis voelen. Maar wat is daar allemaal voor nodig? En wie is daarvoor aan zet? Veel vragen dus.

Wie?

Vivantes, Zaam Wonen, Kerkbestuur, Buurtcentrum, DOP, gemeente Stein en stedenbouwkundig bureau bestuderen diverse mogelijke invullingen van het Bruisend Hart. Ook zal overleg worden gevoerd met de klankbordgroep Bruisend Hart.

Wat?

Een aantal (ruimtelijke) onderzoeken is al gedaan en anderen zijn nog noodzakelijk. Het is belangrijk onderzoek te doen naar de mogelijke benutting van de bestaande gebouwen (kerkgebouw en schoolgebouw) voor het realiseren van een aantal toekomstige bestemmingen. Met de gemeente wordt nog gesproken over de wensen en mogelijkheden van het buurtcentrum.

In de bijeenkomst van de projectgroep van 2 maart is afgesproken om de aanbesteding op te starten richting de bureaus om onderzoek te doen naar het kerkgebouw en schoolgebouw. We hopen dat dit onderzoek in april / mei kan starten, waarna de diverse ruimtelijke invullingen nader kunnen worden uitgewerkt. Deze worden vervolgens met alle partijen besproken. Tevens zullen de inwoners van Nieuwdorp daarover op de hoogte worden gesteld.

We houden je op de hoogte!