Aanpak huiseigenaren Nieuwdorp

Lager energieverbruik en een fijner huis

Gemeente Stein vindt het belangrijk dat je prettig woont en bespaart op je energiekosten. Hiervoor heeft de gemeente een subsidie voor het nemen van energiebesparende maatregelen. De gemeente heeft Diep gevraagd om jou als woningeigenaar hierbij te begeleiden.

Heb je interesse in het isoleren en opknappen van uw woning? Hieronder leggen we uit hoe dat in zijn werk gaat in Nieuwdorp. Neem de onderstaande informatie door om te kijken hoe je kunt meedoen.

Wij zetten op deze pagina regelmatig nieuwe informatie voor huiseigenaren in Nieuwdorp. Ontbreekt er iets volgens jou, of kun je iets niet terugvinden? Neem contact op met Diep via e-mail nieuwdorp@diep.nl. Je kunt ook bellen of whatsappen naar 06-81053783

Belangrijke documenten

Over welke woningen gaat het?

De subsidie is bedoeld voor particuliere woningeigenaren met woningen in de Crostolostraat, Woeringenstraat, Diepenbeekstraat en Peldenstraat die in het verleden van de woningcorporatie zijn geweest. Je moet eigenaar-bewoner of particuliere eigenaar-verhuurder van de woning zijn om gebruik te kunnen maken van de subsidie.

Contactpersonen

Mara Midiere contactpersoon NieuwdorpMara Midiere

Mara Midiere is de eerste contactpersoon. Mara zal aanwezig zijn bij de werkgroep. Je kunt Mara ook aan de telefoon krijgen of in de wijk tegenkomen.

Gino Hofman contactpersoon NieuwdorpGino Hofman

Gino Hofman is ook contactpersoon vanuit Diep. Gino zal aanwezig zijn bij de werk-groep. Je kunt Gino ook tegenkomen in de wijk.

Nick Stringer contactpersoon NieuwdorpNick Stringer

Nick Stringer is verantwoordelijk voor de labelopnames en de persoonlijke woon-plannen voor bewoners. Je kunt Nick tegenkomen bij de energielabel opnames en keu-kentafelgesprekken over het woonplan in een latere fase.

Stand van zaken verduurzaming huiseigenaren Nieuwdorp

Voor huiseigenaren in de Crostolostraat, Damiatestraat, Woeringenstraat, Diepenbeekstraat en Peldenstraat, biedt de gemeente de Volkshuisvesting (VHF)-subsidie aan om hun woningen te laten verduurzamen. Eigenaren met een laag energielabel (C, D, E, F of G) kunnen tot €15.000 aan subsidie krijgen. Om aan de slag te gaan met de VHF-subsidie is een Woonplan, energielabel en uitvoeringsadvies van team Diep nodig. We geven het laatste nieuws over het uitvoeringsadvies.

Laatste nieuws uitvoeringsadvies

Begin november heeft team Diep de eerste uitvoeringsadviezen gegeven aan een aantal bewoners. Team Diep is bezig met het verbeteren van de andere uitvoeringsadviezen, gebaseerd op de feedback die ze hebben ontvangen. Ze willen volledige en duidelijke adviezen en ondersteunende documenten leveren zodat huiseigenaren goed aan de slag kunnen gaan.

Team Diep verwacht het grootste deel van de bijgewerkte adviezen vóór de kerstvakantie te kunnen delen. De rest worden begin 2024 geleverd.

Contact opnemen

Heb je een vraag? Neem gerust contact op met team Diep via WhatsApp: 06-81053783. Of stuur een mail naar: nieuwdorp@diep.nl.

Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor mij? Volkshuisvesting (VHF) subsidie voor verduurzaming Nieuwdorp

De gemeente Stein heeft voor het isoleren en opknappen van jouw huis een subsidie aangevraagd bij het Volkshuisvestingfonds (dit noemen we de VHF-subsidie). Met deze subsidie helpt de gemeente Stein woningeigenaren in Nieuwdorp om het energieverbruik te verlagen en het comfort van woningen te verbeteren. Dit regelt de gemeente door een deel van de rekening te betalen als je verduurzamingsmaatregelen neemt.

De subsidie is bedoeld voor huiseigenaren met woningen met een laag energielabel (C, D, E, F of G). Je kunt gratis een energielabel aanvragen bij Team Diep. Voor energielabels C t/m G is er een maximaal bedrag van €15.000 euro per woning beschikbaar. Hiermee moet de woning na verduurzaming drie labelstappen verbeteren of naar label B gaan (bijvoorbeeld van C naar B, D naar B, E naar B, F naar C, G naar D).

Het goede nieuws is dat de regeling op 28 september door de gemeenteraad is vastgesteld. Het besluit van de gemeenteraad kun je op deze pagina lezen. Informatie over de subsidieregeling vind je op de pagina subsidie Volkshuisvestingsfonds.

De subsidieregeling is vanaf 1 oktober 2023 ingegaan. Je kunt als huiseigenaar een aanvraag indienen via de pagina subsidie Volkshuisvestingsfonds (VHF). Team Diep helpt je graag bij het aanvragen van de subsidie.

Welke keuzes heb ik om mijn woning te verduurzamen? Het aanbod van maatregelen voor jou als eigenaar

De maatregelen die straks onder de subsidie vallen zijn: Goede ventilatie, spouwisolatie, glasisolatie (HR++ of tripelglas), dakisolatie en vloer/kelderisolatie.

De afgelopen periode is samen met de werkgroep "Renovatie en Verduurzaming Particulie-ren" gewerkt aan nieuwe mogelijkheden om gebruik te maken van de gemeentelijke subsi-die. Door aan deze nieuwe mogelijkheden te werken kan er beter worden aangesloten bij de specifieke woonsituatie en behoefte in de wijk.

De aanpak die op basis van reacties uit de wijk gekozen is, werkt als volgt: We maken het subsidiebedrag persoonlijk beschikbaar. Dat betekent dat jij als huiseigenaar zelf kunt kiezen met welke aannemer je je woning wilt verduurzamen. Wij geven je hiervoor de nodige informatie. Daarnaast kiezen we een aantal aannemers waarmee we prijs- en kwaliteitsafspraken maken voor gezamenlijke acties. Je kunt hier gebruik van maken, maar het is niet verplicht.

Figuur 1: Uitleg over de aanpak voor huiseigenaren voor het verduurzamen van de woning met de VHF-subsidie

Uitleg aanpak huiseigenaren 2023

Als je gebruik wilt maken van de VHF-subsidie van de gemeente is het belangrijk dat je een energielabel en Woonplan hebt. Op basis van het energielabel, jouw Woonplan en de mogeijke maatregelen die passen binnen de subsidieregeling wordt gekeken welke maatregelen jouw woning tot het doellabel brengen.

Wil je meer weten over het energielabel en het Woonplan? Lees de Informatie over het Woonplan en het energielabel (PDF, 339.1 kB).

Hoe kun je meedoen?

Als je interesse hebt om mee te doen, moet jouw woning een recent energielabel hebben. Hiermee bepalen we of je recht hebt op de subsidie en krijg je een persoonlijk advies voor jouw woning. Dit advies is gratis. Ook als je geen recht hebt op de subsidie, kun je deelnemen aan de gezamenlijke inkoopactie. Neem in beide gevallen contact op met team Diep als je gebruik wilt maken van deze route voor verduurzaming.

Heb je nog geen afspraak met ons gehad? Je kunt zelf een online afspraak maken of contact met ons opnemen via 06-81053783 of een mailtje sturen naar nieuwdorp@diep.nl.

Praat je graag mee over de ontwikkelingen rondom de aanpak voor huiseigenaren?

Meld je aan voor de werkgroep renovatie & verduurzaming particulieren. Daarin bespreken wij de laatste ontwikkelingen, en nemen we je reactie mee om de begeleiding van eigenaren beter te kunnen maken. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar nieuwdorp@diep.nl.

Verslagen werkgroep afgelopen sessies:

We komen graag met je in contact

Heb je interesse in het isoleren en opknappen van jouw woning, en wil je kijken of je in aanmerking kunt komen voor de subsidieregeling? Neem dan contact op met ons. We zijn beschikbaar via WhatsApp: 06-81053783. Of stuur een e-mail naar: nieuwdorp@diep.nl.

Veelgestelde vragen

Wie kan mij helpen in keuzes maken over verduurzaming van mijn woning?

 • De gemeente heeft bureau Diep gevraagd om jou te begeleiden. Diep helpt jou hierbij van A tot Z. Aan deze hulp zijn voor u geen kosten verbonden.
  • Je krijgt inzicht in de isolatiestaat van de woning.
  • Je krijgt een energielabel van uw woning.
  • Op basis daarvan wordt duidelijk of je in aanmerking komt voor de subsidie.
  • We brengen jouw woonsituatie en woonwensen in beeld.
  • Je krijgt een persoonlijk advies over welke werkzaamheden je het beste kunt laten uitvoeren.
  • Je wordt geholpen met de subsidieaanvraag voor verduurzaming.
 • Diep komt graag met jou in contact hierover. Ze zijn te bereiken via WhatsApp en per telefoon: 06 81053783. Of stuur een mail naar nieuwdorp@diep.nl

Wat kost het verduurzamen van mijn woning?

Dat hangt ervan af of je in aanmerking komt voor subsidie(s), de huidige isolatiestaat van jouw woning en de gekozen maatregelen.
Op basis van jouw Woonplan en energielabel ontvang je straks een uitvoeringsadvies van Diep met welke combinatie van maatregelen leidt tot het doel energielabel voor jouw woning. Per maatregel zijn er prestatie-eisen (isolatiewaarden). Dit laat zien hoe jouw woning de benodigde energie-labelstappen kan maken voor het gebruik van de subsidie. Dit overzicht zal ook laten zien wat de verschillende maatregelen kunnen kosten.

Wanneer is mijn woning aan de beurt als ik meedoe?

Wil je zelf aan de slag met een door jou gekozen aannemer? Met jouw uitvoeringsadvies kun je naar verwachting vanaf oktober 2023 dan beginnen met het opvragen van offertes die leiden tot het doel energielabel.

Wil je meedoen met gezamenlijke ingekochte maatregelen? De precieze planning hiervoor is nog niet bekend, maar het doel is dus om alles vóór eind 2024 te gaan regelen. Er komen verschillende momenten waarop jij jouw keuze kunt doorgeven.

Kan ik ook meedoen met verduurzamen als mijn woning energielabel B of beter heeft?

Woningen met energielabel A en B kunnen ook gebruik maken van gezamenlijke ingekochte maatregelen. Het betalen hiervan kunnen zij doen met eigen middelen. Ook is het mogelijk om een gratis energielabel aan te vragen na uitvoering van verduurzamingsmaatregelen bij Diep. Dit is mogelijk tot eind 2024.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93