Hoe ziet Elsloo er uit in 2030?

Transformatievisie Elsloo

Ook in Elsloo verandert de samenstelling van de bevolking en huishoudens. Hierdoor is er een steeds groter wordende vraag naar andersoortige woningen dan nu beschikbaar in de bestaande woningvoorraad van Elsloo. Daarom ontstaat de vraag: Wat moeten de gemeente, de woningcorporatie, de woningeigenaren, de winkeliers, … nu gaan doen om ervoor te zorgen dat het vanaf 2030 (en verder) ook nog prettig wonen is in Elsloo ?

Dit is een belangrijke vraag voor de inwoners van Elsloo en daarom zijn we, samen met hen, voor Elsloo een visie aan het maken die inspeelt op toekomstige trends en ontwikkelingen; een stip op de horizon waar wij, samen met de inwoners en stakeholders tot 2030 naar toe gaan werken. Omdat Catsop een ander woonmilieu  heeft wordt in deze visie enkel gekeken naar de wijk Elsloo (en niet de kern Elsloo).

Net zoals bij de eerder opgestelde regionale Transformatievisie Westelijke Mijnstreek bestaat de transformatievisie voor Elsloo uit 4 pijlers:

  • de cultuurhistorische identiteit
  • het landschap
  • de voorzieningenstructuur
  • de woningvoorraad

Door ambitieus in te zetten op deze 4 pijlers kunnen wij niet alleen de grootste demografische en woningvoorraad gerelateerde uitdagingen aangaan maar tegelijk ook bouwen aan een toekomstbestendige, veerkrachtige ruimte, met oog voor identiteit en leefkwaliteit van de verschillende woonomgevingen en aangepast aan de veranderende woonwensen/-eisen.

Het traject om te komen tot een Transformatievisie Elsloo hebben wij verdeeld in 3 fasen.
 

Fase 1: Wijkatlas (inmiddels afgerond)

Aan de hand van cijfers en beelden hebben wij als eerste ‘een foto’ van de wijk, haar bewoners en haar woningaanbod gemaakt. Ook hebben wij ons een beeld gevormd van de grote uitdagingen op woongebied in Elsloo. Welke behoeften/noden heeft de wijk en welke mogelijkheden/kansen zijn er en welke ambities? Tijdens het eerste wijkatelier op 23 maart 2022 hebben wij input verzameld van stakeholders en inwoners. Alles hebben wij gebundeld in een wijkatlas. Deze Wijkatlas en alle andere stukken van deze fase treft u hieronder aan:

Fase 2: Transformatieplan (inmiddels afgerond)

Uit de resultaten van de eerste fase weten wij nu wat er in 2030 in Elsloo veranderd zou moeten zijn. In de tweede fase zijn de ruimtelijke ideeën en manieren bedacht hoe wij die verandering gaan vormgeven. 14 juni 2022 was het tweede wijkatelier met stakeholders en inwoners. Hieronder kunt u de presentatie en de 4 ambities uit die bijeenkomst downloaden.

Met de ontvangen input tijdens het tweede wijkatelier op 14 juni en de ontvangen reacties daarna, is nu een Transformatieplan opgesteld. 

Elsloo2030 2e bijeenkomst 14 juni
Presentatie van Atelier Romain tijdens de 2e kerngroepbijeenkomst op 14 juni 2022

Fase 3: Transformatieagenda (in uitvoering)

In de laatste fase bepalen wij samen met de stakeholders wie wat wanneer gaat doen en binnen welke kaders. Alles wordt samengevat in een Transformatieagenda.

De Wijkatlas (resultaat fase 1), Transformatieplan (resultaat fase 2) en Transformatieagenda (resultaat fase 3) vormen samen de Transformatievisie Elsloo. Deze visie leggen we in december 2022 voor aan de gemeenteraad om vast te stellen.

Voor het opstellen van deze visie hebben wij Atelier Romain uit het Belgische Gent ingeschakeld. Dit bureau heeft ook eerder de regionale Transformatievisie Westelijke Mijnstreek opgesteld en werkt momenteel nog aan de Transformatievisie Urmond-Oost.

Contact en aanmelden nieuwsbrief

Heb je vragen over het proces of wil je anderszins dingen inbrengen, dan kun je mailen naar Elsloo2030@gemeentestein.nl.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.

kaartje van Elsloo