Toegankelijk Stein

In de gemeente Stein hebben we een Sociaal Inclusie Panel. Dit panel maakt zich er sterk voor dat iedereen in de gemeente mee kan doen. Of je nu jong of oud bent, een beperking hebt of niet. Het panel bestaat uit ervaringsdeskundigen, Stichting MEE , de Adviesraad Sociaal Domein en medewerkers van de gemeente Stein. Dit panel is ontstaan nadat in juni 2016 het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap in Nederland in werking is getreden. Op 18 september 2018 tekende het Steinse college van burgemeester en wethouders de intentieverklaring om een inclusieve gemeente Stein te worden.

In Stein vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Om hier invulling aan te geven wordt er een sociale inclusie agenda opgesteld. Hierin komen alle thema’s terug die in het VN-Verdrag beschreven staan. De thema’s zijn:

  • Inclusief onderwijs
  • Digitale toegankelijkheid
  • Wonen
  • Cultuur, vrije tijd en sport
  • Werk en werkgelegenheid
  • Gezondheid en welzijn
  • Fysieke toegankelijkheid

Om te komen tot een sociale inclusie agenda vindt er over ieder thema een bijeenkomst plaats. Dit zal in de periode van oktober 2018 t/m juli 2019 zijn. De actiepunten die hieruit voortkomen, vormen een agenda die aan het managementteam (MT), college van burgemeester en wethouders en vervolgens aan de raad zal worden voorgelegd. Aan de hand hiervan zal een prioriteitenlijst worden gemaakt van de actiepunten. Deze kunnen vervolgens worden uitgewerkt in een meerjarenagenda.