Wonen

Mensen met een beperking hebben net als ieder ander het recht in de samenleving te wonen en ook de keuze hebben te wonen waar zij willen. Hierbij zijn twee aspecten van belang, namelijk de beschikbaarheid van geschikte woningen en het aanpassen van woningen om geschikt te maken. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met:

  • Het aantal beschikbare geschikte woningen. Bij nieuwbouw moeten de criteria worden meegenomen zoals deze in het Bouwbesluit zijn opgenomen.
  • Langer zelfstandig wonen. Door de Wmo worden gemeenten gevraagd hun inwoners te helpen bij het zelfstandig (blijven) wonen. Hierbij wordt wel rekening gehouden met wat de persoon zelf kan en welke rol zijn of haar omgeving hierin kan betekenen.

Bekijk powerpoint over wonen (PDF, 1.1 MB)

Lees verslag over wonen (PDF, 304.3 kB)


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.