Klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid

De Klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid bestaat uit ervaringsdeskundigen vanuit diverse invalshoeken. Met trots stellen de panelleden zich voor en vertellen ze hoe hun ervaring en expertise een bijdrage levert aan een toegankelijk Stein.

Hein Coumans

Ervaringsdeskundige / VN-ambassadeur / lid Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein / voorzitter technische commissie Adelante on Wheels / vrijwilliger Stichting MAPFoto Hein Coumans

Hein Coumans, in Stein beter bekend als “Heintje de Kip”, heeft sinds 12 jaar een incomplete dwarslaesie. Ondanks zijn beperking doet hij veel vrijwilligerswerk. Zo geeft hij mindervalide personen begeleiding in de sportschool en biedt hij hulp bij Wmo-aanvragen. Ook is hij zelf actief met sport en doet hij aan handbiking en krachtsport wheeler. Hein gaat geen uitdaging uit de weg.

“Ik zit in de Klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid omdat ik met mijn ervaring als rolstoelgebruiker mensen, bedrijven en gemeenten kan adviseren over hoe gebouwen en openbare ruimte in te richten. Ook vind ik het leuk om mensen te helpen met problemen op het gebied van WMO-aanvragen.”

Heb je een vraag aan Hein? Bel hem gerust via 046-4330053 of 06-28532680 of stuur hem een email via heincoumans@ziggo.nl.


Else de Bont-van Galen

Ervaringsdeskundige / VN-ambassadeur / lid van Federatie Gehandicapten Organisaties Limburg voor Toegankelijkheid / lid van Cliënten participatie team voor Burgerkracht LimburgFoto Else de Bont

In 1996 kwam Else in een rolstoel terecht. Zodoende vervult ze als ervaringsdeskundige een belangrijke rol binnen het inclusiepanel. Daarnaast komt ze als VN-ambassadeur op voor gelijke rechten voor mensen met een beperking en is ze actief binnen diverse instanties rondom toegankelijkheid en participatie.

“Ik zit in de Klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid omdat ik op deze manier samen met andere ervaringsdeskundigen kan bekijken hoe we de gemeente Stein toegankelijker kunnen maken voor iedereen. Dat betekent dat we rekening houden met alle beperkingen die er zijn. We kijken naar toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Denk aan wonen, werken, participatie, WMO, jeugd, toegankelijkheid van informatie, zorg, cultuur, sport en vrije tijd. Bewustwording onder de gehele bevolking is daarbij van groot belang en dat is waar ik me hard voor maak.”

Heb je een vraag aan Else? Stuur haar een email via elsedebont@hotmail.com.


Chritiën Lienaerts

Ervaringsdeskundige visuele beperkingen / VN-ambassadeur / vrijwilliger Buurtcentrum Nieuwdorp SteinAfbeelding Chritien

"Ik ben vanaf mijn dertiende slechtziend. Aan mijn rechteroog ben ik blind. Links was destijds 60 procent en momenteel heb ik nog 1 procent zicht.

Dat betekent dat ik alleen nog licht, donker en wat schimmen kan zien. Ik heb 50 jaar gewerkt bij het sociale werkvoorzieningsbedrijf Vixia. Daarbij heb ik ook 18 jaar in de ondernemingsraad van het bedrijf gezeten. Zo ben ik ook 38 jaar bestuurslid van de personeelsvereniging geweest, waaronder 25 jaar als voorzitter. Ik heb sinds 2015 een blindengeleide hond, Babet. Vanaf 2017 geniet ik van mijn pensioen.

Ik zit in de Klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid van Stein omdat ik denk dat ik met mijn blindheid een goede bijdrage kan leveren. Mijn sterkte punt is dan ook de inzet om geleide lijnen en oversteekplaatsen op de goede plek te krijgen. Daarnaast meld ik obstakels voor visuele beperkingen en het bespreek ik met het team zodat dit verbeterd kan worden.

Heb je een vraag of probleem? Je kunt mij altijd mailen: chritienlienaerts@gmail.com"


Elle Herfs

Onafhankelijk cliëntondersteuner MEE Zuid-Limburg

Foto Elle HerfsMEE Zuid-Limburg vindt dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen met een beperking of een andere kwetsbaarheid. Maar niet iedereen is in staat om dit meedoen voor zichzelf te organiseren. Sommige mensen hebben hiervoor tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Zij kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning. Ondersteuning van MEE Zuid-Limburg is in de gemeente Stein gratis en bovendien onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Een doorverwijzing of indicatie is niet nodig.

“Ik zit in de Klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid omdat ik vanuit mijn rol als onafhankelijk cliëntondersteuner met veel verschillende mensen in aanraking kom, elk met hun eigen beperking of kwetsbaarheid. De problemen die zij ervaren wil ik omzetten in kansen voor de toekomst. Het inclusiepanel is voor mij een middel om mijn opgedane kennis over te brengen op anderen.”

Heb je een vraag aan Elle? Bel of mail haar gerust via 088-0102271 of e.herfs@meezuidlimburg.nl.


Jo Janssen

Jo Janssen Sociaal inclusiepanel​Ervaringsdeskundige

Jo Janssen is geboren in Stein en woont samen met zijn vrouw al 45 jaar in MeersDat bevalthem prima. De laatste jaren heeft hij zich al volop voor de gemeenschap ingezet.

Gelukkig kan hij zich nog goed behelpen. Nu ruimt hij samen met Sjwan Meas het afval op dat wordt weggegooid op straat. Hij wil zijn dorp graag netjes houden, voor hemzelf en anderen.

“Ik zit in de Klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid omdat ik graag iets wil betekenen voor de gemeente Stein. Helaas zie ik steeds meer dat de stoepen in beslag worden genomen door auto’s. Of dat bijvoorbeeld bouwmaterialen en vuilnisbakken de doorgang belemmeren. ‘Zónger bezej’ zei men vroeger oftewel zonder erbij na te denken.
Daardoor wordt de trottoir ontoegankelijk voor de voetganger, zeker voor iemand met een handicap. Hieraan wil ik graag mijn bijdrage leveren en een oplossing zoeken.”


John Dreuning

Ervaringsdeskundige / lid AdviesraadSociaal Domein gemeente SteinJohn Dreuning

John Dreuning heeft 43 jaar onderwijservaring en is inmiddels zeven jaar gepensioneerd. Drie jaar geleden ontdekte ze Multiple sclerose (MS) bij hem. Hij is ervaringsdeskundige geworden omdat staan en lopen steeds moeilijker wordt. De MS heeft zijn evenwichtsorgaan voor de helft uitgeschakeld.

“Ik zit inde Klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheidomdat ik omdat er nog veel verbeterd kan worden voor mensen met een handicap. Ik houd me bezig met de toegankelijkheid van openbare gebouwen, zoals scholen en musea. Daarnaast maak ik me sterk voor een openbaar toilet in het centrum van de gemeente Stein. Ik vind het heel belangrijk dat we bij dicht bij de mensen blijven. Praktisch en niet te veel theoretisch bezig zijn. Kleine praktische verbeteringen zijn beter dan grote theoretische verhalen!"

Heb je een vraag aan John? Stuur een e-mail naar johnydreuning@gmail.com


Meer lezen over hun drijfveren en toekomstvisie?

Mart, Hein en Irma vertellen er uitgebreid over op https://www.datmaaktsteinvoormij.nl/verhalen/53/iedereen-moet-kunnen-meedoen


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.

Klankbordgroep november website 2022