Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Rondkomen

Soms kan het moeilijk zijn om rond te komen met het geld dat je hebt. In gemeente Stein kun je dan op verschillende plekken terecht voor advies en ondersteuning. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende regelingen die (een deel) van de kosten vergoeden. Meer informatie vind je bij de verschillende onderwerpen.

Je kunt voor informatie en vragen ook vrijblijvend contact opnemen met onze afdeling sociale zaken via telefoonnummer 046 - 435 9393.

Inhoud van deze pagina:

Bijstand

Wanneer je te weinig geld hebt om maandelijks de kosten van wonen en leven te betalen, kun je in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt je inkomen aangevuld tot een minimale grens. Meer informatie over aanvragen en de voorwaarden vindt je op: www.gemeentestein.nl/bijstandsuitkering

Bijzondere bijstand

Als je extra en bijzondere kosten moet maken, kun je onder voorwaarden bijzondere bijstand aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden vind je op: www.gemeentestein.nl/bijzondere-bijstand

Collectieve ziektekostenverzekering

Speciaal voor inwoners met een laag inkomen biedt gemeente Stein samen met zorgverzekeraar VGZ een collectieve zorgverzekering. Om deze verzekering te kunnen afsluiten, mag je inkomen maximaal 150% van de bijstandsnorm zijn. Je kunt alleen per kalenderjaar veranderen van verzekering. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.vgz.nl/zuidlimburg. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis mee verzekerd.

Tegemoetkoming kosten ziektekostenverzekering

Is je inkomen maximaal 110% van de bijstandsnorm? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de ziektekosten van gemeente Stein van € 240,- per jaar. Dit geldt alleen als je verzekerd bent via de collectieve ziektekostenverzekering.

Op tijd erbij

Gemeente Stein werkt samen met Stichting Partners in Welzijn (PIW) en de woningcorporaties Zaam Wonen, Wonen Limburg en Woonpunt om inwoners die te maken hebben met schulden op tijd te helpen. De schuldhulpverlener van gemeente Stein krijgt informatie van woningcorporaties, elektriciteitsbedrijven, zorgverzekeraars en de waterleidingmaatschappij als er sprake is van betalingsachterstanden bij inwoners. De schuldhulpverlener bespreekt deze meldingen met deskundige vrijwilligers van PIW die contact opnemen met de inwoner om de mogelijkheden voor hulp te bespreken.

De vrijwilligers van PIW kunnen ook helpen bij het doen van de financiële administratie. Meer informatie en contactgegevens vind je op www.gemeentestein.nl/hulp-bij-financien 

Schuldhulpverlening en budgetbeheer

Heb je geldproblemen of schulden? Dat kan voor veel stress zorgen. De gemeente kan helpen. Iedere woensdag van 09:00-12:00 is er een inloopspreekuur in het gemeentehuis. Ook kun je altijd vrijblijvend bellen met de afdeling Sociale Zaken op werkdagen via telefoonnummer 046 - 435 9393. Meer informatie vind je op https://www.gemeentestein.nl/schuldhulpverlening

Voedselbank

Als je inkomen laag is, kun je in aanmerking komen voor een voedselpakket van de voedselbank. Iedere week kun je dan gratis een pakket afhalen met eten en drinken. Meer informatie is te vinden op: www.limburg-zuid.voedselbankennederland.nl/uitdeelpunten/?/11/stein

Kledingbank

Bij de Kledingbank kun je terecht voor kleding, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Kinderen kunnen hier ook speelgoed krijgen. Meer informatie over de voorwaarde is te vinden op: www.kledingbank-limburg.nl

Stichting Voor Elkaar

Stichting Voor Elkaar helpt mensen met een laag inkomen met voedsel en kleding, maar ook met speelgoed en huisraad. Ook voor inwoners die nog niet of niet meer in aanmerking komen voor de Voedselbank. Meer informatie is te vinden op https://www.facebook.com/stichtingvoorelkaarbeekstein/

Schoolkosten en kindervakantiewerk

Kosten voor schoolgaande kinderen van 0 tot 18 jaar worden (deels) vergoed door Stichting Leergeld. Bijvoorbeeld de kosten voor boeken, leermiddelen en kindervakantiewerk. Meer informatie over aanvragen en de voorwaarden is te vinden op www.leergeld.nl/westelijkemijnstreek

Sport en Cultuur

Kosten voor sport, zoals kleding en contributie worden vergoed door Jeugdfonds Sport voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen.
Jeugdfonds Cultuur vergoed de kosten voor bijvoorbeeld muziekles, schildercursus of theaterklas. Een kind kan kiezen voor sport of cultuur, dit kan niet allebei. Meer informatie over aanvragen en voorwaarden is te vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl