Rondkomen

Soms kan het moeilijk zijn om rond te komen met het geld dat je hebt. Dat kan iedereen overkomen als omstandigheden opeens veranderen. Bijvoorbeeld zoals als gevolg van corona. Heb jij vragen over rondkomen met je geld? Vind je het soms lastig om op het einde van de maand jouw rekeningen te betalen? Of lukt dat niet meer? Dan ben je niet de enige. In Nederland heeft ongeveer 10% van de huishoudens een laag inkomen.

In juli 2020 is een informatiekrant huis-aan-huis verspreid om inwoners te informeren over hulp bij rondkomen. Hier staan onder andere ervaringsverhalen in en handige telefoonnummers en websites.

Bespreek het

Gemiddeld wachten mensen 5 jaar voordat hulp wordt gezocht. Dat is nergens voor nodig. Maak het bespreekbaar, want in onze gemeente sta je er dan niet alleen voor. Van belang is, dat je in contact komt met de juiste hulpverlenende instanties. Wie dat zijn en hoe je ermee in contact komt, lees je op deze pagina.

Inhoud van deze pagina:

Administratieve ondersteuning

Kun je wel wat hulp gebruiken bij de financiële administratie? Deskundige vrijwilligers van Partners in Welzijn (PIW) helpen je graag om weer overzicht te krijgen en te houden. Ook kunnen ze helpen met het aanvragen van een uitkering, schuldhulpverlening of het aanvragen van toeslagen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je bellen met PIW via telefoonnummer: 046 - 457 57 00. Hulp bij de administratie is gratis en de vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht.

Lees hier de ervaringen van Annemie met administratieve ondersteuning.

Bijstand

Wanneer je te weinig geld hebt om van te kunnen wonen en leven, kom je in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt je inkomen aangevuld tot een minimum niveau. Meer informatie over aanvragen en de voorwaarden vind je op: www.gemeentestein.nl/bijstandsuitkering

Bijzondere bijstand

Als je extra en bijzondere kosten moet maken, kun je onder voorwaarden bijzondere bijstand aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden vind je op: www.gemeentestein.nl/bijzondere-bijstand

Collectieve ziektekostenverzekering

Speciaal voor inwoners met een laag inkomen biedt gemeente Stein samen met zorgverzekeraar VGZ een collectieve zorgverzekering. Om deze verzekering te kunnen afsluiten, mag je inkomen maximaal 150% van de bijstandsnorm zijn. Je kunt alleen per kalenderjaar veranderen van verzekering. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.vgz.nl/zuidlimburg. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis mee verzekerd.

Tegemoetkoming zorgkosten vervalt  

De afgelopen jaren was het mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering te ontvangen. Voorwaarde was een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Hulp bij betalingsachterstanden

Gemeenten hebben de opdracht om inwoners met betalingsachterstanden hulp aan te bieden. Daarom ontvangt gemeente Stein een signaal van woningcorporaties, elektriciteitsbedrijven, zorgverzekeraars en de waterleidingmaatschappij als er sprake is van betalingsachterstanden bij inwoners. Een team van schuldhulpverleners, maatschappelijk werkers en deskundige vrijwilligers van Partners in Welzijn (PIW) neemt contact op met deze inwoners. Samen bekijken ze de mogelijkheden om de betalingsachterstanden op te lossen. Ook kunnen ze helpen om andere schulden op te lossen.

Zo zorgen we er voor dat onze inwoners op tijd geholpen worden en schulden niet groter worden. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente via: 043 - 435 93 93.

Schuldhulpverlening en budgetbeheer

Heb je geldproblemen of schulden? Ons team van schuldhulpverleners en budgetbeheerders kan je helpen. Samen bekijken ze jouw situatie en wat er nodig is om de geldproblemen of schulden op te lossen. Iedere woensdag tussen 09:00 en 12:00 is er een inloopspreekuur op het gemeentehuis. Ook kun je vrijblijvend bellen met team schuldhulpverlening via 046 - 435 93 93.
Meer informatie over ons team en wat ze kunnen doen vind je op hier.

Voedselbank

Als je rond moet komen van een laag inkomen, kun je in aanmerking komen voor een voedselpakket van de voedselbank. Iedere week kun je dan gratis een pakket afhalen met eten en drinken. Voor meer informatie of het aanvragen van een voedselpakket, kun je contact opnemen met Partners in Welzijn via telefoonnummer: 046 - 457 57 00.

Het uitdeelpunt van de Voedselbank in Stein vind je aan de Bergènkenstraat 1 in Stein.

Kledingbank

Als je rond moet komen van een laag inkomen, kun je terecht bij de Kledingbank voor kleding. Voor volwassen én voor kinderen. Kinderen kunnen hier ook speelgoed krijgen. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op: www.kledingbank-limburg.nl

Stichting Voor Elkaar

Stichting Voor Elkaar helpt mensen met een laag inkomen met voedsel en kleding, maar ook met speelgoed en huisraad. Ook voor inwoners die nog niet of niet meer in aanmerking komen voor de Voedselbank. Meer informatie is te vinden op https://www.facebook.com/stichtingvoorelkaarbeekstein/

Schoolkosten en kindervakantiewerk

Stichting Leergeld vergoedt kosten voor schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld kosten voor leermiddelen, ouderbijdragen en kindervakantiewerk. Ook vergoedt Leergeld de kosten voor zwemlessen. Meer informatie over aanvragen en de voorwaarden is te vinden op www.leergeld.nl/westelijkemijnstreek

Sport en Cultuur

Jeugdfonds Sport vergoedt kosten voor sport, zoals contributie en kleding, voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
Jeugdfonds Cultuur vergoedt kosten voor bijvoorbeeld muziekles, schilderles of theaterklas. Een kind kan kiezen voor sport of cultuur, dit kan niet allebei tegelijk. Meer informatie over aanvragen en voorwaarden is te vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl