Wijkinformatiepunten

Heb je vragen over de buurt, wonen, welzijn, (mantel)zorg, werk, inkomen, en/of jeugd(hulp)? De dorpen Elsloo, Stein en Urmond hebben een wijkinformatiepunt waar je je vraag kunt bespreken met een professional. Hier helpen wij je graag verder, voor jezelf, of voor een ander.

Overzicht locaties en openingstijden

Elsloo

  • Iedere woensdag van 14.00-16.00 uur
  • Punt 39, Burg. Maenenstraat 39 (voormalige bieb)

Stein

  • Iedere woensdag van 10.00-12.00 uur
  • Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergenkenstraat 1

Urmond

  • Iedere donderdag van 13.00-15.00 uur
  • Buurthuis Urmond, Urmonderplein 43

Er zijn meerdere organisaties die bij de wijkinformatiepunten betrokken zijn zoals Partners in Welzijn, MEE, Steunpunt Mantelzorg, Wonen Limburg, Zaam Wonen, Vidar en Gemeente Stein. Zij helpen je verder met je vraag.

Formulieren Café

In Nieuwdorp is ook een Formulieren Café. Vrijwilligers helpen je verder met de administratie, het invullen van formulieren en het begrijpen van brieven. De vrijwilligers zijn aangesloten bij Partners in Welzijn en gaan vertrouwelijk met jouw informatie om.

In deze folder (PDF, 2.3 MB) lees je de informatie over de inloop.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93

Inloop stein urmond elsloo 2022