Herinrichten Mauritsweg

De herinrichting van de Mauritsweg heeft als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid en het parkeren. Hierbij wordt de verharding helemaal vervangen. Het nieuwe uiterlijk sluit perfect aan bij het al aangepaste gedeelte van de Mauritsweg uit de eerste fase. Op een gedeelte van het traject wordt de riolering vervangen en leggen we een infiltratieriool aan. Door dit type riool kan het regenwater beter wegsijpelen in de grond. Waar mogelijk wordt ook de dakafvoer afgekoppeld en aangesloten op het infiltratieriool. Op de informatieavond wordt dit verder uitgelegd.

Informatieavond maart 2020

We organiseerden een informatieavond op dinsdag 10 maart 2020. Tijdens deze avond stelden we het uitvoeringsteam voor en lichtten we de werkzaamheden, bereikbaarheid en planning toe. In het tweede deel van de avond was er gelegenheid om vragen te stellen.

Download hier de presentatie van de informatieavond. (PPTX, 5.4 MB)

Stand van zaken per september 2020

De werkzaamheden bevinden zich in de afrondende fase en eind van deze maand is het werk helemaal gereed.

Planning in de afrondende fase:

Week 37

  • Gedurende deze week worden in fase 6 de parkeervakken aangeleg.
  • Op donderdag 10 september worden de onderlaag en tussenlaag van het de asfalt aangebracht in fase 6.
  • Op vrijdag 11 september wordt over de hele weg de asfaltdeklaag aangebracht. (fase 1 t/m 6).

Dat betekent dat gedurende de gehele dag vanaf 07.00 uur tot ca. 17:00 uur de rijbaan van de Mauritsweg niet bereden kan worden door auto’s en fietsers. De trottoirs blijven gewoon bereikbaar. Mocht u met uw auto eruit willen op vrijdag 11 september betekent dit dat u die voor 07.00 uur ’s morgens buiten het werkvak geparkeerd moet hebben (lees zijstraten). Wij verzoeken i.v.m. de benodigde werkruimte voor het asfalteren ook niet te parkeren in de langsparkeervakken van de Mauritsweg. Hou deze dus vrij.

Week 38

  • In fase 6 zijn worden de resterende trottoirs aangelegd.
  • Op maandag 14 september worden de witte markeringsstrepen worden aangebracht (gehele Mauritsweg).
  • Van dinsdag 15 september t/m vrijdag 18 september worden de rode fietsstroken aangebracht. ( eventuele uitloop door slecht weer is mogelijk . Resterende werkzaamheden worden dan in week 39 afgerond. Wordt van de planning afgeweken zult u hiervan een bericht ontvangen via een brief.

Op de onderstaande tekening is de planning op het kaartje aangegeven. Ook hiervoor geldt net als bij het aanbrengen van de asfaltdeklaag, parkeer uw auto buiten het werkvak voor 07.00 uur als we op die dag bij u voor de deur bezig zijn. Zet uw auto ook niet in het langsparkeervak aan de zijde van de weg waar werkzaamheden gepland voor dat moment (overkant van de straat in parkeervak kan wel). Over de rode coating kan pas gereden worden nadat de afzetting is weggehaald.

Week 39

  • Op maandag 21 september en dinsdag 22 september worden de putdeksels van de riolering in de asfalt worden aangebracht (gehele Mauritsweg).
  • Aansluitend wordt de weg geheel opengesteld voor het doorgaande verkeer

In de periode na week 39 worden alleen nog opleverpunten uitgevoerd en in oktober - november worden de bomen geplant.

Advies en communicatie

Het dringend advies om tijdens de werkzaamheden te houden aan de aanwijzingen van de uitvoerder op het werk en die van de verkeersregelaar. Dit om schade aan uw en onze eigendommen te voorkomen.

Meer weten of vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over het project? Neem dan contact op met BAM Infra: Uitvoerder: ron.hyndycz@bam.com of tijdens kantooruren kunt u bellen met 06-230 119 24 of met de projectleider van de gemeente Rob Geraedts rob.geraedts@gemeentestein.nl  06-153 569 56

Downloadbare bestanden

Schetsontwerp 1 (PDF, 596.8 kB)
Schetsontwerp 2 (PDF, 588.2 kB)
Schetsontwerp 3 (PDF, 502.7 kB)
Schetsontwerp 4 (PDF, 638.3 kB)
Presentatie bewonersavond 15 januari 2018 (PDF, 2.1 MB)

Definitief ontwerp 1 (PDF, 661.0 kB)
Definitief ontwerp 2 (PDF, 658.0 kB)
Definitief ontwerp 3 (PDF, 561.0 kB)
Definitief ontwerp 4 (PDF, 693.8 kB)

201709010-004-TK-Verharding en groenvoorziening (PDF, 861.6 kB)


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93