Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt alle wetten en regels die gaan over de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat te horen, zien en ruiken is in de omgeving. Er is geen afgebakende opsomming van wat er allemaal onder de fysieke leefomgeving valt, maar hierbij kan gedacht worden aan geluid, bodem, natuur, verkeer, lucht, water, erfgoed en bouw- en grondzaken.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou als inwoner of ondernemer?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als jouw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag je daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om jou op tijd te informeren over hun plannen.

Dat geldt ook als je zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doe je eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat je op één plek alle informatie vindt die je nodig hebt. In het nieuwe omgevingsloket is snel en eenvoudig te zien welke regels gelden op een bepaalde plek en of je een vergunning nodig hebt. Heb je een complex initiatief? Bespreek dit dan eerst samen met de gemeente via het vooroverleg. De gemeente kan je dan helpen om te kijken wat er mogelijk is zodat je goed voorbereid een aanvraag kan indienen en daardoor sneller een antwoord krijgt.

Vanaf het moment dat deze nieuwe wet in werking treedt wordt met nieuwe systemen gewerkt. Daarom kunnen we niet garanderen dat aanvragen voor vergunningen of bestemmingsplanwijzigingen die binnen 3 maanden voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn ingediend nog onder de huidige wetgeving in behandeling kunnen worden genomen.

De Omgevingswet is een wet die in ontwikkeling is. De implementatie van de Omgevingswet is een enorme operatie. Voor het Rijk is het de grootste stelselwijziging ooit en het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat gebouwd wordt is een complexe operatie. Dit betekent dat bij inwerkingtreding van de wet nog niet alle instrumenten af zijn. We houden je via deze pagina op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.