Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels voor de leefomgeving in de gemeente Stein. Dit gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Denk hierbij aan regels over bouwen, geluid, bodem, natuur, verkeer, lucht, water, erfgoed en monumenten.
Voor de Omgevingswet had iedere gemeente meerdere bestemmingsplannen. Nu heeft elke gemeente nog één omgevingsplan, dat alle bestemmingsplannen vervangt.

Per 1 januari 2024 heeft de gemeente een omgevingsplan van rechtswege. De komende jaren werkt de gemeente aan een nieuw en permanent omgevingsplan. In de gemeente Stein gebeurt dit gebiedsgericht. De gemeenteraad heeft besloten om het grondgebied van de gemeente Stein op te knippen in delen. Dit gebeurt op basis van de omgevingsvisie. Wil je hier meer over weten, ga dan naar de pagina omgevingsvisie. Het grondgebied bestaat uit de volgende delen:

  • Woonkernen
  • Buitengebied
  • Bedrijventerreinen
  • Chemelot

Woonkernen

Voor de woonkernen is de bouwsteen door de gemeenteraad vastgesteld in oktober 2021. Deze bouwsteen is de basis voor de regels die gelden in de woonkernen. In het nieuwe plan worden hier verdere keuzes over gemaakt. Je kan hierover als inwoner en bedrijf meepraten.

Buitengebied

Het buitengebied van de gemeente Stein is relatief klein, er zijn weinig agrarische bedrijven en vanwege de ligging in het grensmaasgebied zijn niet veel nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Momenteel is nog niet bekend wanneer gestart wordt met de bouwsteen voor het buitengebied.

Bedrijventerreinen en Chemelot

De gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en de provincie Limburg hebben besloten, in overleg met Chemelot, om één omgevingsplandeel (bouwsteen) op te stellen. Dit om te voorkomen dat er voor het terrein van Chemelot verschillende regels gaan gelden. Aan de bouwsteen voor Chemelot wordt momenteel gewerkt.

Met de bouwsteen voor de bedrijventerreinen wordt nog niet gestart. Deze bouwsteen is afhankelijk van de bouwsteen voor Chemelot. Als deze bouwsteen af is, wordt gestart met de bouwsteen voor de bedrijventerreinen.

Participatie

Participatie vinden we in de gemeente Stein heel belangrijk. Daarom betrekken we inwoners en bedrijven bij het opstellen van de bouwstenen voor het omgevingsplan van de gemeente Stein. Wanneer het mogelijk is voor jou als inwoner of bedrijf om mee te denken over de bouwstenen, zullen we dit communiceren via de website.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93