Omgevingsvisie

De gemeente Stein heeft een omgevingsvisie opgesteld. Deze visie geeft antwoord op een aantal vragen hoe we in de toekomst omgaan met onze leefomgeving. Hoe willen we dat de gemeente Stein er in 2040 uit ziet? Wat vinden we belangrijk? Waar gaan we de komende jaren mee aan de slag? In de video hieronder wordt dit uitgelegd.

Waar gaat de omgevingsvisie over?

Met de omgevingsvisie ligt er voor de gemeente Stein een strategische visie voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. De omgevingsvisie is een uitwerking van de strategische toekomstvisie 2018-2022 en geeft verder richting aan de gemeente die Stein wil zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Met de omgevingsvisie worden de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de gemeente Stein beschreven. De omgevingsvisie geeft een beschrijving van de ambities en ontwikkelingen aan de hand van vijf thema’s:

  • Sociale en vitale wijken en kernen
  • Een veilige, gezonde en groene leefomgeving
  • Unieke omgevingskwaliteiten
  • Een bereikbare en bedrijvige gemeente
  • Energietransitie

Tevens zijn in de omgevingsvisie 2040 een aantal basisprincipes geformuleerd die voor de gemeente Stein leidend zijn bij het voeren van integraal beleid in het kader van de fysieke leefomgeving.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93