Participatie en Omgevingswet

Participatie - mee kunnen weten, denken en doen - vinden we belangrijk. Door op tijd met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende ideeën, kennis en creativiteit bij elkaar. Zo kan participatie zorgen voor meer steun, draagvlak, betere besluiten voor de leefomgeving.

Participatiebeleid van de gemeente Stein

In Stein hebben we samen met inwoners, ondernemers en organisaties participatiebeleid opgesteld. Dit beleid heet 'Wie doet er mee?!' (PDF, 514.1 kB) Het beleid maakt duidelijk wat de gemeente verwacht als je een initiatief hebt dat gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld hoe je anderen kunt laten meedenken of meedoen en je plan zo kan verbeteren. De gemeenteraad heeft het beleid op 18 november 2021 vastgesteld.

Wil je aan de slag? Bekijk dan het stappenplan (PDF, 461.0 kB) om je participatieproces vorm te geven en uit te voeren. Het stappenplan verwijst naar onderstaande tools.

Participatie bij een nieuw initiatief

We gebruiken het beleid om initiatiefnemers te adviseren over de stappen voor een zorgvuldig proces. Als gemeente geven we hierbij het goede voorbeeld. In de Omgevingswet staat dat iedereen die betrokken is bij of gevolgen ondervindt van een initiatief moet kunnen meedenken. Niet pas als alles al klaar is, maar vanaf het begin. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning moet bijvoorbeeld aangetoond kunnen worden of er aan participatie is gedaan.

Participatie is altijd maatwerk; een groter complexer initiatief vraagt meer participatie dan een klein plan. Hieronder kun je nagaan welke stappen nodig zijn voor jouw initiatief.

Checklist participatieproces

Hieronder staan de tools uit het beleid. Gebruik ze ter inspiratie.
De pdf’s kun je downloaden en invullen.

Integraal gebiedsgericht werken - pilot Mijn Nieuwdorp

In Nieuwdorp werken we aan de wijkaanpak Mijn Nieuwdorp. De wijkaanpak is op Steinse schaal een pilot om te experimenteren met de nieuwe Omgevingswet. Dit vanwege de diverse opgaves in de wijk, denk aan duurzaamheid, toekomstbestendig wonen, een nieuwe plek voor ontmoeting en zorg. Verschillende thema’s en partijen die samen in één wijk werken aan de toekomst. Ook diverse manieren van participatie van inwoners, organisaties en ondernemers vroeg in het proces is een belangrijk onderdeel. We passen het lokale participatiebeleid dan ook toe op deze wijkaanpak.

Voor meer informatie over de wijkaanpak Mijn Nieuwdorp kijk op onze pagina www.gemeentestein.nl/nieuwdorp


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.