Hulp bij hoge energiekosten

De gemeente biedt steun bij de hoge energiekosten. Lees hieronder waar je gebruik van kunt maken.

Tijdelijke tegemoetkoming bijzondere bijstand

Gemeente Stein gaat - net als de gemeente Sittard-Geleen en Beek - naast de standaard landelijke energietoeslag huishoudens met hoge energiekosten tijdelijk ondersteunen via de bijzondere bijstand. Huishoudens met onverwachte en bijzondere hoge kosten kunnen nu ook al bijzondere bijstand aanvragen. Door een besluit van de gemeente Stein worden de regels om in aanmerking te komen voor de bijzondere bijstand versoepeld waardoor er meer huishoudens bijzondere bijstand kunnen krijgen.

Landelijk en lokaal zijn maatregelen genomen om huishoudens te helpen met de stijgende energiekosten. Deze maatregelen bieden niet voor alle huishoudens voldoende ondersteuning. Ook huishoudens die niet in aanmerking komen voor de steunmaatregelen kunnen te maken hebben met hogere energielasten waardoor ze geldzorgen hebben. Deze huishoudens kunnen nu dus een aanvraag doen via de bijzondere bijstand. Meer informatie en aanvragen op de pagina over hulp bij hoge energiekosten van Vidar.

Energietoeslag

Laatste nieuws 28 februari 2023:

Om inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum ook in 2023 alvast meer financiële ruimte te bieden heeft ons college van Burgemeester en Wethouders besloten om hen alvast €500,- over te maken. Dit vooruitlopend op de energietoeslag 2023 De wetgeving die energietoeslag 2023 mogelijk maakt gaat naar verwachting pas in juni of juli 2023 in werking. De drie gemeenten vinden het te lang om daarop te wachten. 

  • Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum hoeven hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen. Zij krijgen dit bedrag medio maart 2023 automatisch uitbetaald.
  •  Huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130%, die eerder in de gemeente Stein wél energietoeslag ontvingen, komen hiervoor niet in aanmerking. Zij kunnen wel een aanvraag doen voor tijdelijke ondersteuning via de bijzondere bijstand.

Energietoeslag is een extra tegemoetkoming van €1300,- vanuit de regering om (een deel van) de hoge energieprijzen te kunnen betalen. Inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen nog tot en met 30 juni 2023 energietoeslag 2022 aanvragen via de knop Aanvragen energietoeslag.

Aanvragen energietoeslag

Energiebespaaractie

Voor iedereen met een laag inkomen, die in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag, biedt de gemeente Stein met de energiebespaaractie extra helpende hand om de energiekosten te verlagen.

Energiebespaarbox

Alle inwoners van Stein kunnen gebruik maken van de energiebespaarbox ter waarde van €90 om energiebesparing en verduurzaming van het eigen huishouden aan te pakken. Dit is mogelijk gemaakt dankzij een interessante subsidie vanuit de overheid. De €90 kan worden ingezet voor kleine energiebesparende middelen en/of een energieadviesgesprek met een onafhankelijk adviseur van de WoonWijzerWinkel Limburg.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93