Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 een eenmalige tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. De zogenaamde energietoeslag van € 800,-.  Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen.

Eerder dit jaar heb je van ons een eenmalige energietoeslag ontvangen. Dit is een bedrag van € 800,00 netto per huishouden.
De Rijksoverheid is van plan om het bedrag van de eenmalige energietoeslag te verhogen naar € 1300,00. Dat betekent dat je in dat geval nog € 500,00 zal ontvangen. Op dit moment wachten wij op verdere informatie van de Rijksoverheid, zodat duidelijk wordt of en wanneer we dit bedrag kunnen uitbetalen.

Heb je een vraag en staat het antwoord niet op deze pagina? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 046 435 93 93.

Energietoeslag aanvragen

Wat is de energietoeslag?

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk verlaagt de energiebelasting voor alle huishoudens. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is er in 2022 een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag van € 800,-.

Wie krijgt de energietoeslag wel en wie niet?

Wel energietoeslag

Je krijgt de energietoeslag als je aan de voorwaarden voldoet en:

 • als je een uitkering krijgt van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz;
 • als je tot een huishouden met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum, bijstandsnorm) behoort;

Geen energietoeslag

Voldoe je niet aan de voorwaarden of behoor je tot een van onderstaande groepen, dan krijgt je geen energietoeslag:

 • jongeren tot 21 jaar
 • studenten
 • dak- en thuislozen
 • mensen die in een instelling verblijven

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je woont in de gemeente Stein;
 • Je bent 21 jaar of ouder;
 • Je hebt geen recht op studiefinanciering;
 • Je hebt een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;
 • Je hebt een inkomen dat ligt boven 120% van het sociaal minimum, maar je bent toegelaten tot schuldhulpverlening waardoor jouw besteedbaar inkomen op 95% van het sociaal minimum is gesteld;
 • Je bent niet dakloos of thuisloos;
 • Je verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis);
 • Je bent de hoofdbewoner en betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening.

Hoe en wanneer krijg ik de energietoeslag?

Ontvang je een uitkering van de gemeente?

Uiterlijk 21 april 2022 ontving je de eenmalige energietoeslag automatisch op het bij ons bekende bankrekeningnummer.
Heb je de eenmalige energietoeslag niet automatisch ontvangen en heb je wel een uitkering van de gemeente? Neem dan contact op met Vidar via energietoeslag@sittard-geleen.nl of bel naar 046 - 477 87 70.

Ontvang je geen uitkering van de gemeente, maar heb je wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

Vraag dan de energietoeslag aan via de groene knop bovenaan de webpagina.

Wat is 120% van het sociaal minimum?

Als je een inkomen hebt dat maximaal 120% van het sociaal minimum is (bijstandsnorm), dan heb je een laag inkomen. Dat betekent dat je, als je aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komt voor de energietoeslag. Onderstaande netto bedragen zijn 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) van 1 januari 2022 (exclusief vakantiegeld). 

Inkomenstabel normen (120%) vanaf 1 januari 2022

 
Leefsituatie Leeftijd Netto maandinkomen zonder vakantiegeld
alleenstaand 21 jaar - AOW € 1.244,54
alleenstaand vanaf AOW € 1.382,89
samenwonend 21 jaar - AOW € 1.777,92
samenwonend vanaf AOW € 1.872,49

Hoe bereken ik mijn inkomen?

Voor het berekenen van jouw inkomen (en dat van je partner), tel je alle netto inkomsten van één maand bij elkaar op.

Optellen

 • inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • overige inkomsten
 • alleen voor echtparen:
 • algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Niet meetellen

 • bijzondere bijstand
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kindgebonden budget
 • persoonsgebonden budget waarmee je zorg inkoopt
 • woonkostentoeslag

Wanneer krijg je de extra energietoeslag?

Je hoeft hiervoor géén nieuwe aanvraag in te dienen. In september 2022 word je verder geïnformeerd over de uitbetaling van de extra energietoeslag.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt.

Wie kan mij helpen?

Professionals en vrijwilligers helpen je graag. Ze geven informatie, advies en ondersteuning. De hulp is gratis en verplicht je tot niets.

Partners in Welzijn

 • Maarten Wehrens is bereikbaar via telefoonnummer 046 - 457 57 00

Formulierencafé

 • Op woensdag van 10.00-12.00 uur in  Buurtcentrum Nieuwdorp (Bergènkenstraat 1 in Stein)

Inloopspreekuren

 • Woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur bij Punt 39 (Burgemeester Maenenstraat 39 in Elsloo)
 • donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur in Buurthuis Urmond (Urmonderplein 43 in Urmond)

Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.