Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

Energietoeslag 2023

Om inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum ook in 2023 alvast meer financiële ruimte te bieden heeft ons college van Burgemeester en Wethouders besloten om hen alvast €500,- over te maken. Dit vooruitlopend op de energietoeslag 2023 De wetgeving die energietoeslag 2023 mogelijk maakt gaat naar verwachting pas in juni of juli 2023 in werking. De drie gemeenten vinden het te lang om daarop te wachten.

 • Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum hoeven hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen. Zij krijgen dit bedrag medio maart 2023 automatisch uitbetaald.
 • Huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130%, die eerder in de gemeente Stein wél energietoeslag ontvingen, komen hiervoor niet in aanmerking. Zij kunnen wel een aanvraag doen voor tijdelijke ondersteuning via de bijzondere bijstand.

Energietoeslag is een extra tegemoetkoming van €1300,- vanuit de regering om (een deel van) de hoge energieprijzen te kunnen betalen. 

Energietoeslag 2022

De gemeente Stein heeft besloten dat je de energietoeslag 2022 kunt aanvragen als jouw inkomen lager is dan 130% van het sociaal minimum. Energietoeslag 2022 aanvragen kan tot en met 30 juni 2023 via de knop hieronder.

Aanvragen energietoeslag

Vragen of een aanvraagformulier aanvragen?

Heb je een vraag? Of wil je liever de aanvraag op papier invullen, omdat je geen DigiD hebt of is het niet mogelijk om een formulier digitaal in te vullen? Dan kun je het formulier aanvragen bij Vidar via energietoeslag@sittard-geleen.nl of bel naar 046 - 477 87 70. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Heb je hulp nodig? Kijk dan bij ‘Hulp nodig bij jouw aanvraag?' op deze website.

Wat is energietoeslag?

Vanwege de stijgende energieprijzen is er voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) een extra tegemoetkoming vanuit de regering: de eenmalige energietoeslag van € 1.300,-. Met dit extra geld kunnen inwoners (een deel van) de energiekosten betalen. Energietoeslag 2022 aanvragen kan tot en met 30 juni 2023.

Energietoeslag 2022

Als je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontving je in oktober automatisch een eenmalige energietoeslag van € 1.300,- op jouw rekening. Krijg je één of meerdere van eerder genoemde uitkeringen en heb je de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Neem dan contact op met Vidar via energietoeslag@sittard-geleen.nl of bel naar tel: 046 - 477 87 70.
Krijg je geen uitkering en heb je wel een laag inkomen? Dan kun je de energietoeslag 2022 aanvragen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden die je verderop op deze pagina leest.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je woont in de gemeente Stein;
 • Je bent 21 jaar of ouder;
 • Je bent niet dakloos of thuisloos;
 • Je hebt geen recht op studiefinanciering;
 • Je hebt voor de energietoeslag 2022 een inkomen tot 130% van het sociaal minimum en/of je hebt voor de energietoeslag 2023 een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, bijvoorbeeld:
  • omdat je een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangt;
  • omdat je toegelaten bent bij schuldhulpverlening.
 • Je verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis);
 • Je bent de hoofdbewoner en betaalt de energierekening van je eigen bankrekening.

Ik ben student. Krijg ik energietoeslag?

Ben je student? Dan kun je mogelijk energietoeslag krijgen. Je moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent 21 jaar of ouder;
 • Je woont in de gemeente Sittard-Geleen, Beek of Stein;
 • Je hebt voor de energietoeslag 2022 een inkomen tot 130% van het sociaal minimum en/of je hebt voor de energietoeslag voor 2023 een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. 

De volgende vormen van inkomen tellen hier in ieder geval in mee:

 • Het maximale bedrag dat je kunt lenen van DUO voor het levensonderhoud. Voor mbo-studenten is dat € 766,06, voor hbo- en wo-studenten € 932,87. Het maakt niet uit of je wel of niet het maximale bedrag leent. Het maximale bedrag dat je kunt lenen, wordt meegeteld in het totale inkomen.
 • Inkomen uit werk. Bijvoorbeeld van een (bij)baan of een eigen bedrijf.
 • Bijdrage van ouders. Bijvoorbeeld als ouders de zorgverzekering of kamer betalen.
 • Je hebt voor de energietoeslag 2023 een inkomen dat boven 120% van het sociaal minimum ligt, maar je bent toegelaten tot schuldhulpverlening waardoor jouw besteedbaar inkomen op 95% van het sociaal minimum is gesteld;
 • Je hebt voor de energietoeslag 2022 een inkomen dat boven 130% van het sociaal minimum ligt, maar je bent toegelaten tot schuldhulpverlening waardoor jouw besteedbaar inkomen op 95% van het sociaal minimum is gesteld;
 • Je bent niet dakloos of thuisloos;
 • Je verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis);
 • Je bent de hoofdbewoner en betaalt de energierekening van jouw eigen bankrekening.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat u nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid heeft hiervoor een normbedrag opgesteld, dat ze ieder half jaar aanpast. De hoogte van het sociaal minimum is afhankelijk van jouw leefsituatie en leeftijd. In onderstaande tabel staan normbedragen voor de geldende percentages voor het sociaal minimum voor de energietoeslag 2022 en 2023. 

Inkomenstabel normen 2022 en 2023 exclusief vakantiegeld

Leefsituatie

Leeftijd

Netto maandinkomen (vanaf 1 juli 2022) zonder vakantiegeld (130%)

Netto maandinkomen (vanaf 1 januari 2023) zonder vakantiegeld (120%)

Alleenstaand 21 jaar -AOW € 1.360,75 € 1.363,06
Alleenstaand Vanaf AOW € 1.513,71 € 1.516,96
Samenwonend 21 jaar - AOW € 1.943,93 € 1.947,22
Samenwonend Vanaf AOW € 2.050,54 € 2.060,21

Hoe bereken ik mijn inkomen?

Voor het berekenen van jouw inkomen (en dat van je partner), tel je alle netto inkomsten van één maand bij elkaar op.

Optellen

 • inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • alleen voor echtparen:
  • algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • overige inkomsten (bijv. inkomsten uit verhuur, gokken of giften waarvan de waarde in één kalenderjaar hoger is dan
  € 1.200,-).

Niet meetellen

 • bijzondere bijstand
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kindgebonden budget
 • persoonsgebonden budget waarmee je zorg inkoopt
 •  woonkostentoeslag

Let op! De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt.

Hulp nodig bij jouw aanvraag?

Heb je hulp nodig bij het invullen van je aanvraagformulier energietoeslag? Dan kun je terecht op onze pagina over hulp bij het invullen van formulieren. Daarnaast kun je met vragen langs bij de open inlopen in Elsloo, Urmond en Stein. Bij het formulieren café en de open inloop helpen professionals en vrijwilligers je graag. Ze geven informatie, advies en ondersteuning. De hulp is gratis en verplicht je tot niets.
 

Wil je energie besparen?

Gemeente Stein ondersteunt inwoners bij het verduurzamen van hun huis om zo kosten voor energie te besparen. Inwoners die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag mogen een energiebox met energiebesparende maatregelen samenstellen ter waarde van € 90,-. De inhoud van de energiebox bestaat uit kleine energiebesparende middelen, denk aan een LED-lamp, een tochtstrip of een waterbesparende douchekop. De energiebox kun je aanvragen via www.gemeentestein.nl/energiebox. Inwoners kunnen ook kiezen voor een energieadviesgesprek met een onafhankelijk adviseur van de WoonWijzerWinkel Limburg.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93