Duurzaam

De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en voert een duurzaamheidsbeleid dat bijdraagt aan het realiseren van de doelen die gesteld zijn in het Nationaal Energieakkoord. Dat doen we samen met inwoners, bedrijfsleven en ketenpartners.
Het zonnepanelenproject is één van de vier projecten die voortkomen uit het integraal duurzaamheidsbeleid. De drie andere duurzaamheidsprojecten die gemeente Stein als speerpunt heeft benoemd zijn verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, het project Dubbel Duurzaam en Het Groene Net.

Met het ondertekenen van het Zuid Limburgse Energieconvenant is gemeente Stein een inspanningsverplichting aangegaan een lange termijn energietransitie visie op te stellen alsmede een korte termijn uitvoeringsprogramma op projectniveau. Momenteel wordt deze visie uitgewerkt.

Actuele zaken op het gebied van duurzaamheid staan hier: