Warmtetransitie

Vanaf 2050 zal er, net als in de rest van Nederland, ook in Stein geen aardgas meer gebruikt worden voor het verwarmen van woningen en gebouwen. De nationale overheid heeft gemeenten gevraagd om de mogelijkheden voor duurzame warmte in kaart te brengen in de Transitievisie Warmte. Deze moet uiterlijk op 31 december 2021 afgerond zijn. In deze visie geeft de gemeente aan welke alternatieven voor aardgas het op de korte termijn ziet en welke stappen de gemeente tot en met 2030 zal zetten.

Eén van de mogelijkheden in Stein is het warmtenet Het Groene Net, dat op dit moment in Sittard al huizen van warmte zonder aardgas voorziet. Ook zal het belangrijk worden om goed te isoleren en kunnen op plekken waar Het Groene Net niet zal komen wel (hybride) warmtepompen worden geïnstalleerd.  Ook willen we inwoners wijzen op de beschikbare nationale subsidies voor isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en de aansluiting op een warmtenet. En we helpen onze inwoners graag op weg met een gratis energiescan van Dubbel Duurzaam.

Webinar

We kunnen ons voorstellen dat dit onderwerp veel vragen oproept. Wat is de warmtetransitie eigenlijk en hoe gaat het er in Stein uitzien? Hoe kun je met isolatie zowel energie als warmte, maar ook geld besparen? En zou jij een warmtepomp kunnen gebruiken om (voor een deel) zonder aardgas jouw huis te verwarmen? Op deze en meer vragen geven we graag antwoord tijdens het webinar 'De route naar een aardgasvrije gemeente Stein in 2050' op 17 juni om 19.30 uur.

Tijdens het webinar is er de gelegenheid om vragen te stellen en mee te denken over dilemma’s waar we als gemeente voor staan. Ook kijken we vooruit naar de komende jaren: onze gemeente wordt niet van de een op de andere dag aardgasvrij, maar er zijn wel kleine stappen die iedereen kan nemen om langzaam naar aardgasloos toe te werken in 2050.

Meld je hier aan voor het webinar.

Vervolgtraject

Op dit moment zijn we bezig met de potentieanalyse. Later dit jaar nodigen we al onze inwoners graag uit om te participeren in het traject. Dat doen we op drie momenten.

  • Webinar: Zoals hierboven al genoemd organiseren we op 17 juni om 19:30 een webinar waarin we meer informatie geven over de warmtetransitie en antwoord geven op vragen van inwoners. Aanmelden kan hier.
  • Online enquête: Aansluitend stellen we eind juni tot begin juli een online enquête open, waarin we jullie vragen hoe jullie tegen de warmtetransitie aankijken.
  • Bewustwordingsspel: Verder willen we jullie graag in spelvorm meer inzicht geven in de keuzes en dilemma’s die bij een warmtevisie komen kijken in het TVW-bewustwordingsspel. Dit zal half juli worden georganiseerd. Mocht je alvast je interesse willen laten blijken, stuur dan een mailtje naar info@gemeentestein.nl o.v.v. Warmtetransitie.