Vreemdelingenpaspoort aanvragen

Je woont in Nederland, je hebt geen Nederlandse nationaliteit of vluchtelingenstatus en je wilt naar het buitenland. Dan heb je een vreemdelingenpaspoort nodig. Dit vraag je altijd aan op afspraak. 

Voorwaarden

  • Je woont in Nederland
  • Je hebt niet de Nederlandse nationaliteit
  • Je hebt geen vluchtelingenstatus
  • Je staat ingeschreven bij de gemeente
  • Je hebt geen paspoort van jouw eigen land
  • Je paspoort dient te worden afgehaald binnen de wettelijke termijn van 3 maanden nadat het voor uitreiking beschikbaar is gesteld. Haal je het document niet binnen die periode af dan wordt het vernietigd. Wil je vervolgens een nieuw document aanvragen dan is daarvoor een nieuwe aanvraag nodig en betaal je opnieuw de aanvraagkosten.

Paspoort aanvragen

Je kunt ook telefonisch een afspraak maken, 046 - 435 93 93.

Meenemen

  • Identiteitsbewijs, zoals paspoort en het vreemdelingendocument
  • Geld. Je betaalt contant of per pin.

Kosten

Voor wie Prijs 2023 Prijs 2024
Paspoort vreemdeling € 58,89 € 63,42

Termijn

De gemeente stuurt jouw aanvraag door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hierdoor kan het enkele weken duren voordat er over jouw aanvraag wordt beslist.

Nadat jouw aanvraag is goedgekeurd, moet je opnieuw langskomen om de definitieve aanvraag te doen. Neem dan een pasfoto mee die voldoet aan de eisen en niet ouder is dan 6 maanden. Neem ook jouw verblijfsvergunning mee.

Meer informatie op de website van Rijksoverheid


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93