Uittreksel basisregistratie personen

Soms hebt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Stein woont. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Een standaarduittreksel kunt u digitaal aanvragen voor uzelf. U heeft daarvoor een DigiD nodig. Moeten er nog andere gegevens op het uittreksel vermeld staan? Of wilt u een uittreksel voor iemand anders aanvragen? Dan kunt u daarvoor op afspraak terecht.

Regel nu online uw uittrekselOf maak een afspraak

Een uittreksel basisregistratie personen wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand. In dit afschrift staan gegevens uit een akte van bijvoorbeeld geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, of beëindiging geregistreerd partnerschap.

Wat moet u weten

  • U hebt een uittreksel basisregistratie personen nodig bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding
  • U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar u staat ingeschreven
  • Er zijn meerdere soorten uittreksels. Hierop staan verschillende gegevens. Daarom is het belangrijk dat u goed aangeeft waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan kan de gemeente een uittreksel maken waar de juiste gegevens op staan.

Voor wie?

U kunt een uittreksel basisregistratie personen aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw partner (als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft)
  • Uw kind dat bij u woont, ook als het ouder is dan 18 jaar
  • Iemand die u gemachtigd heeft

Aanvragen

Als u beschikt over een DigiD-code kunt u digitaal een standaard uittreksel BRP aanvragen. Op een standaarduittreksel staan uw BSN, voor- en achternaam, uw geboortedatum en adres. Wilt u een uittreksel met andere gegevens? Dan kunt u daarvoor op afspraak op het gemeentehuis terecht.

Meenemen

  • Een legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs.
  • Machtigt u iemand? Dan neemt deze een schriftelijke machtiging mee, een kopie van uw legitimatiebewijs en zijn of haar eigen legitimatiebewijs
  • Geld. U betaalt het uittreksel uit de basisadministratie personen contant of per pin

Kosten

Soort uittreksel Prijs 2017 Prijs 2018
Uittreksel basisregistratie personen € 14,85 € 15,10