Kunst, cultuur & recreatie

Met trots presenteren we het nieuwe kunst- en cultuurbeleid!

Inwoners, kunstenaars, betrokken culturele verenigingen of organisaties hebben tot en met 5 september 2023 kunnen reageren op het kunst- en cultuurbeleid. De reacties nemen we mee in het uiteindelijke besluit over het kunst- en cultuurbeleid in het najaar dit jaar. Je ontvangt van ons een terugkoppeling over wat er met jouw reactie is gedaan.

Bekijk het kunst-en cultuurbeleid 

Bekijk de uitvoeringsagenda 

Bekijk de bijlagen

Maak het mee

Afgelopen najaar hebben ruim 100 mensen uit het culturele veld in gemeente Stein meegedacht over het nieuwe kunst- en cultuurbeleid.
Dankzij de meedenksessies, trends en ontwikkelingen, de ondersteuning van een klankbordgroep van vrijwilligers en professionals (die actief zijn in het culturele veld in Stein) hebben we keuzes gemaakt en een concept kunst- en cultuurbeleid ‘Maak het mee’. Dit delen wij graag met jou.

Doelen

Ons nieuwe beleid is gericht op het versterken van wie wij zijn en het zichtbaar maken van wat onzichtbaar is. We willen de cultuur en kunst van Stein op de kaart zetten en ons verenigingsleven sterker maken. Met ons beleid geven we een duidelijke richting voor organisaties op het gebied van kunst en cultuur en benadrukken we het belang van samenwerking en verantwoordelijkheid. We zetten daarvoor in op drie duidelijke doelen:

  • Een sterke basis

Over het zichtbaar maken van onze kunst- en cultuur met bijvoorbeeld een cultuurkaart, een cultuurcoach en cultuurcafés.

  • Bron van cultuur

Over het zichtbaar maken van ons rijke culturele erfgoed. Ons unieke bandkeramiek verleden zo’n 7000 jaar geleden, onze streektaal en ons rijke immaterieel erfgoed zoals gewoonten, tradities en verhalen over wie we zijn en hoe wij leven. 

  • Cultuur dichtbij

Over het toegankelijk maken van kunst- en cultuur voor iedereen. Te beginnen bij talentontwikkeling van jonge kinderen in de voorschoolse opvang, het onderwijs en bij verenigingen.

Met deze doelen geven we richting aan de toekomst van het nieuwe kunst- en cultuurbeleid voor de gemeente Stein. We hebben geen einddatum vastgesteld. Wel willen we elke 4 jaar opnieuw naar deze doelen kijken. In de uitvoeringsagenda omschrijven we per doel de aanpak en projecten voor de komende vier jaar.