Groenvisie

De groenvisie geeft een integrale visie voor de lange termijn op de ontwikkeling van het openbaar groen binnen de gemeente (groenstructuur en bomenstructuur), zowel voor het groen van de verschillende kernen als voor het groen in het buitengebied.

Het vormt daarbij een stimulerend document dat de basis legt voor toekomstige ontwikkelingen, initiatieven en keuzes voor het groen. Daarnaast dient de groenvisie als basis voor een nadere concretisering in uitvoeringsgerichte projecten, die ertoe moeten leiden dat de gestelde uitgangspunten en doelstellingen van het openbaar groen verwezenlijkt worden.

Door onderscheidend, passend en herkenbaar groen maken we de gemeente aantrekkelijker voor bewoners en recreanten en versterken we ecologische structuren.

Een en ander staat in het groenbeleidsplan (PDF, 8.5 MB). 

Gewenst toekomstbeeld voor de kernen in de gemeente Stein:

Groen draagt bij aan de identiteit van de kern:

De centra van de kernen zijn door een sterke en onderscheidende groenstructuur aantrekkelijk en herkenbaar.

Door het aanwezige duurzame groen in de straat wonen de bewoners in een gezonde en aangename leefomgeving.

Projecten in voorbereiding en uitvoering:

Het Kerkplein in Meers kent in de huidige situatie een invulling van gazon en een stoep die gebruikt wordt door wildparkeerders. Voorstel is om gehoor te geven aan de wens van de bewoners om van het Kerkplein een aangename ontmoetingsplek te maken in een groene setting door middel van het combineren van bloeiende bomen en beplanting.

Contact en inschrijven nieuwsbrief 

Heb je vragen over het proces of wil je anderszins dingen inbrengen, dan kun je mailen naar Urmond-oost2030@gemeentestein.nl.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93