Integrale controle Schuttersstraat Beek en Stein

Woensdag 23 oktober 2019

Dinsdag 22 oktober heeft er een integrale controle plaatsgevonden bij bedrijfspanden gelegen aan de Schuttersstraat in Beek en Stein. Deze gezamenlijke actie van de gemeentes Beek en Stein, politie, brandweer, Belastingdienst, Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg, Enexis en Openbaar Ministerie is een onderdeel van de gezamenlijke aanpak van de overheid tegen ondermijnende criminaliteit.

De brandweer controleerde de brandveiligheid en de gemeente de gebruiksvergunningen en –meldingen en het gebruik van de panden. De Belastingdienst legde bezoeken af bij ondernemers. Enexis controleerde de meters en de toezichthouder van de RUD controleerde de wet- en regelgeving op het gebied van milieu.

De integrale controle bij de panden aan de Schuttersstraat in Beek en Stein is een vervolg op een eerder gehouden integrale controle op bedrijventerrein Beekerhoek op 21 mei 2019. Er zijn geen grote onregelmatigheden geconstateerd. Wel zijn direct een aantal kleine aandachtspunten hersteld, op advies van de brandweer en de inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht. Verder zal de Belastingdienst naar aanleiding van de controle onderzoek instellen ten aanzien van een aantal adressen. Enexis heeft geen afwijkingen bij meteraansluitingen geconstateerd. Wel is er bij een ondernemer een gaslek ontdekt, hierop is direct actie ondernomen door Enexis.

De gemeente Beek en Stein hopen met deze integrale controle het vestigingsklimaat van de ondernemers in dit gebied veilig te houden en te verbeteren. Er zal de komende jaren voortdurend aandacht blijven voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de Westelijke Mijnstreek.

Meld misdaad anoniem
Heeft u vermoedens van criminele activiteiten? Dan kunt u dit anoniem melden via ‘Meld misdaad anoniem’. Melden kan telefonisch via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.