Akkoord Ondernemersfonds

Vrijdag 27 september 2019

De gemeenteraad is gisteren akkoord gegaan met een jaarlijkse verhoging van 2% van het OZB-tarief ten aanzien van niet-woningen. Dit voor de komende 3 jaren. De extra OZB-opbrengst die hiermee wordt gegenereerd is bestemd voor de oprichting van het ondernemersfonds. De gemeente zal daarnaast jaarlijks een bedrag van €20.000 ter beschikking stellen aan dit fonds. 

Een fonds van en voor ondernemers

Met dit fonds krijgen ondernemers de kans om gezamenlijk initiatieven op te zetten of te investeren in zaken die tegemoet komen aan gezamenlijke doelstellingen. De gemeente, als facilitator van het ondernemersfonds, is al een jaar in gesprek over dit fonds met de ondernemers uit Stein. Want het zijn de ondernemers die de regie moeten gaan voeren over dit fonds. Zij beslissen waar de middelen uit dit fonds aan worden besteed.  

Denk en doe mee!

De komende periode zullen wij samen met de huidige werkgroep van ondernemers uit Stein aan de slag gaan met de oprichting en verdere uitwerking van het ondernemersfonds. Heb jij als Steinse ondernemer interesse om ook deel te nemen in deze werkgroep, of wil jij graag meer informatie, neem dan contact op met ons via ondernemen@gemeentestein.nl.