Gemeente Stein gaat voor behoud van cultuurhistorisch gebied ‘Veedrift’

Donderdag 8 augustus 2019

Afgelopen week hebben een aantal inwoners zich bij de gemeente Stein gemeld, die ongerust waren over mogelijke illegale bomenkap kortbij het Heidekamppark. Onderzoek wijst uit dat de bomenkap is uitgevoerd in opdracht van DSM vanwege aangescherpte wet- en regelgeving. Voor de bomenkap is in januari van dit jaar door de gemeente een omgevingsvergunning afgegeven. Het betreft een zogenaamde verzamelvergunning waarbij op een aantal locaties leidingstroken moeten worden vrijgemaakt. Dat vrijmaken is nodig omdat de wortels van de bomen de leidingen kunnen beschadigen.

In de gemeente Stein liggen diverse belangrijke leidingen in de ondergrond en het beheer daarvan is belangrijk. Daarbij dient altijd een goed evenwicht te worden gezocht tussen het behoud van de natuurwaarden en de veiligheid. Zo ook bij de historische Veedrift, gelegen tussen Nieuwe Postbaan en de Veestraat, parallel aan de Heidekampweg. Dit gebied is een bijzonder element in het Steinse landschap en geniet de hoogste natuurbeschermingswaarde binnen onze gemeente. De gemeente vindt het behoud van bomen en beplanting uitermate belangrijk voor dit cultuurhistorisch gebied.

De inwoners waren vooral bang dat er nog meer bomen worden gekapt in de Veedrift. De kap van vorige week valt onder de verstrekte verzamelvergunning. Voor de rest van de leidingen die onder Veedrift lopen is op dit moment geen vergunning verleend. Deze zal opnieuw aangevraagd moeten worden. Als dat gebeurt, moet een eventuele bomenkap gecompenseerd worden om de cultuurhistorische waarden van dit gebied zoveel mogelijk te kunnen behouden.

Voor de verstrekte omgevingsvergunning voor de kap van vorige week heeft een flora- en faunaonderzoek plaatsgevonden om te waarborgen dat de cultuurhistorische waarde en de natuur behouden blijven. Daarnaast moeten volgens de vergunning nieuwe bomen worden terug geplaatst voor het behoud van groen binnen onze gemeente.