Steinse ‘Dag van Toegankelijkheid’

Donderdag 20 juni 2019

In Stein moet iedereen kunnen meedoen! Om te weten te komen wat daar op diverse gebieden voor nodig is, hebben de afgelopen maanden 6 themabijeenkomsten plaatsgevonden. Op dinsdag 18 juni vond de laatste bijeenkomst over toegankelijkheid plaats waarbij ambtenaren, het Steinse college van B&W en leden van de gemeenteraad aan een aantal parcoursen hebben deelgenomen. Dit alles om bewustwording te creëren door zelf te ervaren welke obstakels een visuele, auditieve en fysieke beperking in het dagelijkse leven met zich meebrengt. De dag werd begeleid door leden van het Sociaal Inclusie Panel.

Bewustwording

Wethouder Hub Janssen over de ‘Dag van Toegankelijkheid’: "Tijdens deze dag stond beleving centraal. Dan weet je pas hoe het is om met een beperking je digitale, fysieke én sociale toegankelijke weg te vinden. Op deze manier willen we de noodzaak ervan echt laten beklijven bij beleidsmakers, projectleiders en beslissers zodat er niet alleen over wordt gesproken, maar er ook naar wordt gehandeld. We willen toegankelijkheid in de haarvaten van onze organisatie krijgen en dat begint bij bewustwording."

Meerjarige uitvoeringsagenda

Naar aanleiding van de themabijeenkomsten wordt een meerjarige uitvoeringsagenda opgesteld die vervolgens ter besluitvorming aan zowel het college van B&W als de gemeenteraad wordt aangeboden. Deze uitvoeringsagenda behelst de thema’s gezondheid en welzijn, onderwijs, digitale toegankelijkheid, wonen, cultuur, vrije tijd en sport, fysieke toegankelijkheid en werk(gelegenheid). Meer over sociale inclusie en het panel staat op: www.gemeentestein.nl/toegankelijk-stein