(Wonen aan) Het kloppende hart van Berg

Vrijdag 8 februari 2019

Op 30 januari heeft een veertigtal inwoners meegepraat over de toekomst van het Beatrixplein in hun dorp Berg aan de Maas.

Na een presentatie door landschapsarchitect Caspar Slijpen over het huidige plein en omgeving, konden de aanwezigen hun wensen, suggesties en ideeën met betrekking tot de inrichting van het plein kenbaar maken in een interactieve sessie. Dit gebeurde aan de hand van vijf thema’s: Opruimen (wat kan er allemaal weg op het plein?), Parkeren/verkeer, Groen, Meubilair en Gebruik van het plein.

Voorstellen

Met de opgehaalde informatie zal Caspar vervolgens aan de slag gaan om 1 of meer inrichtingsvoorstellen voor het plein op te stellen. Deze voorstellen worden in het voorjaar aan de bewoners gepresenteerd.

Tenslotte heeft Stephan Maussen van Wijontwikkelensamen.nl iedereen geïnformeerd over de mogelijkheden van het gezamenlijk realiseren van een eigen woning aan het Beatrixplein (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap kortweg CPO).

Infoavond

Op dinsdagavond 12 maart wordt er een aparte infoavond georganiseerd voor belangstellenden. Dit kunnen jongeren of ouderen zijn die een eigen koopwoning willen realiseren of die interesse hebben in een sociale huurwoning. Om er een levendig plein van te maken is er tevens ruimte voor een nieuwe horeca- of winkelfunctie. Wij zijn dan ook op zoek naar ondernemers die hier interesse in hebben.