Wethouder Natascha Wingelaar nieuw bestuurslid Economische Samenwerking Zuid-Limburg

Dinsdag 29 januari 2019

Onze wethouder Economische Zaken Natascha Wingelaar is samen met Dion Schneider (wethouder Kerkrade) en Gerry Jacobs (wethouder Eijsden-Margraten) toegetreden tot het bestuur van Economische Samenwerking Zuid Limburg (ESZL). Door hun aantreden, besturen nu –  naast de drie grote Zuid-Limburgse gemeenten – ook de ‘kleinere’ gemeenten mee. Natascha geeft vanuit haar rol aan hoe zij invulling wil geven aan de economische samenwerking in Zuid-Limburg.

“Ik ben zeer tevreden en trots over de samenstelling van het bestuur van ESZL, waarin de kleinere gemeenten, om ze zo maar te noemen, een stem krijgen. Hiermee wordt de inbreng van de kleinere gemeenten op waarde geschat”, zegt Natascha. “De economische samenwerking in Zuid-Limburg is namelijk ook óns verhaal. We moeten vooral de verbinding zoeken met datgene dat de grote gemeenten te bieden hebben, zeker als het om innovatie gaat. De meeste kleinere gemeenten hebben veel MKB’ers en een toeristisch-recreatieve sector die sterk in ontwikkeling is. In Heerlen, Maastricht en in onze buurgemeente Sittard-Geleen liggen daarentegen de Brightlands-campussen. De aansluiting tussen wat de kleinere gemeenten te bieden hebben én wat de campussen doen, is enorm belangrijk. Daarmee zijn we complementair aan elkaar, zodat we elkaar als geheel versterken en de regio naar een hoger level kunnen tillen.”

Natascha heeft sinds haar aantreden flink ingezet op economisch beleid in Stein. De speerpunten hierin zijn verbinden en versterken. “Dat betekent concreet: het stimuleren en faciliteren van nieuwe verbindingen tussen ondernemers onderling, overheid, onderwijs en ketenpartners. In de gemeente Stein, maar zeker ook in de regio”, legt de wethouder uit. “Door die verbindingen te leggen, investeren we in elkaars toekomst. Gemeente en ondernemers versterken elkaar en gaan samenwerken. En tegelijkertijd profiteren we allemaal van ontwikkelingen en kansen elders in de regio.”