Begroting in één oogopslag

Woensdag 14 november 2018

Gemeente Stein is financieel gezond en dat biedt een stabiele basis voor de toekomst. Een toekomst waar we als gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan werken. We gaan dus nog meer als voorheen actief de samenwerking opzoeken. Als gemeente blijven we ruimte bieden voor het (door)ontwikkelen van eigen kracht in de samenleving en blijven we lokale initiatieven met draagvlak ondersteunen.

Inwoners hebben profijt

Daarnaast willen we dat inwoners ook profiteren van deze gezonde financiële situatie. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in het feit dat de onroerendzaakbelasting en hondenbelasting niet worden verhoogd, dat verenigingen gebruik kunnen blijven maken van subsidies en inwoners kunnen deelnemen aan het zonnepanelenproject.

Ondernemers

De komende jaren blijven we investeren dienstverlening richting inwoners én ondernemers. Wethouder Natascha Wingelaar (Financiën): ‘Zo blijven we aandacht houden voor economische ontwikkelingen met het oog op onder andere parkmanagement, een starterscentrum én toeristische profilering. Daarnaast blijven we mensen vanuit een bijstandssituatie begeleiden naar een reguliere baan. Ook daar plukt het lokale bedrijfsleven de vruchten van.’

Dagelijks leven

Ook wordt flink geïnvesteerd omgevingskwaliteit. Dit komt tot uiting in de vernieuwing van wegen, rotondes, pleinen, riolering en groenvoorzieningen. Kortom, allemaal zaken waar iedereen in het dagelijkse leven mee te maken krijgt als je boodschappen gaat doen, gaat sporten of naar je werk gaat.

Meer weten? Bekijk dan de begroting in één oogopslag (PDF, 1.0 MB) of lees meer op www.gemeentestein.nl/financien.