Informatieavond herinrichting Stationsstraat Elsloo

Dinsdag 30 oktober 2018

Op woensdag 7 november organiseert de gemeente een informatieavond voor inwoners over de volgende stap in de uitwerking van de  herinrichting van de Stationsstraat in Elsloo. De bijeenkomst vindt plaats in het Maaslandcentrum en start om 19.00 uur. Inwoners zijn per brief uitgenodigd.

Verkeersarrangement en voorontwerp

Aanleiding is het verkeersarrangement dat vorig jaar is uitgevoerd in Elsloo, waarbij ook de Stationsstraat aan bod kwam. De conclusie was dat alleen een totale herinrichting van de Stationsstraat een oplossing kan bieden aan de verkeersproblemen die inwoners ervaren en de lokale wensen. De gemeente heeft een voorontwerp laten opstellen dat een half jaar geleden is gepresenteerd. Dit ontwerp liet met name de indeling van de weg zien met de geplande parkeer- en verkeersvoorzieningen.

Stedenbouwkundig ontwerp

Voor de verdere uitwerking van de plannen heeft de gemeente Adviesbureau Heggen gecontracteerd. Zij hebben de suggesties, ideeën en wensen die op de vorige avond zijn ingebracht verzameld en vertaald in een stedenbouwkundig ontwerp. In dit ontwerp wordt de verdere uitwerking gepresenteerd en gaan we samen bekijken welke zaken nog tot verbetering en optimalisatie kunnen leiden.

Riolering en afkoppelen

Onderzoek heeft uitgewezen dat ook de riolering aan vervanging toe is en met het vervangen willen we tevens zo veel mogelijk regenwater afkoppelen van het bestaande riool en
in de bodem infiltreren. Dit onderwerp wordt ook toegelicht.

Planning

Tot slot komt de fasering en planning aan bod. Tijdens deze bijeenkomst wordt de aanpak en de beperking van overlast besproken.