Heringerichte vijvers Steinerbos officieel geopend

Maandag 1 oktober 2018

Met de tewaterlating van een modelboot is de herinrichting van de vijvers van het Steinerbos en het omliggende groengebied helemaal afgerond. De gemeente Stein heeft 1 miljoen euro geïnvesteerd om dit recreatieve groengebied op te waarderen en toekomstbestendig te maken. Het Steinerbos en het gebied er omheen maakt deel uit van de ‘groene ring’ rond Stein.

Behoud en versterking
Het project is uitgevoerd in samenspraak met de direct omwonenden, Recreatiepark Steinerbos, ondernemers, verenigingen en belangengroepen zoals IVN. Dit alles met het oog op het behoud en versterking van de aanwezige flora en fauna. Speciale aandacht is uitgegaan naar het onderwatermilieu vanwege de aanwezigheid en het behoudt van de unieke zwanenmossel. Het openbare groengebied rond het Steinerbos is verbreed tot een wandelzone.

Ecologische verbindingen
Wethouder Danny Hendrix: ‘We beschikken over een prachtig en duurzaam groengebied waarbij we nadrukkelijk hebben geluisterd naar de suggesties van de belanghebbenden en experts. Dat komt tot uiting in het ontwerp, de materiaalkeuzes en de manier hoe we met flora en fauna omgaan. Dit gebied is één van de laatste schakels in de voltooiing van de ‘groene ring’ rond Stein waarbij het herstel van zowel recreatieve als ecologische verbindingen en het versterken van landschappelijke kwaliteiten centraal staan.’