Uitnodiging 1ste werkatelier Kindcentrum Berg a/d Maas en Urmond

Donderdag 30 augustus 2018

In september start een interactief traject om te komen tot een gedragen plan waarbij de twee basisscholen samen met de kindpartners invulling geven aan het samenwerkingsconcept Kindcentrum. Op woensdag 12 september aanstaande vindt het eerste werkatelier plaats. Dit staat in het teken van informeren en inspireren. Ouders, toekomstige ouders en inwoners, maar ook de scholen, de kindpartners en de gemeente worden in de gelegenheid gebracht om hier over mee te denken. Kom jij ook?

Inspireren

Tijdens deze eerste bijeenkomst praten we jou bij over de voorliggende opgave en vraagstelling. Samen verkennen we de verwachtingen van dit traject en willen we jou inspireren om hier actief aan deel te nemen. Deze inspiratiesessie duurt van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur en vindt plaats in MFC Berg a/d Maas. Inloop vanaf 18.30 uur.

Meld je aan!

Vind jij het belangrijk om input te geven aan de invulling van het Kindcentrum? Dan is dit hét moment om mee te doen! Meld je aan via K.Hundscheid@rogroep.nl en geef aan in welke hoedanigheid / rol je deelneemt. Alle informatie over dit traject staat op www.gemeentestein.nl/projecten