Evaluatie openbare ruimte Centrumplan Stein.

Woensdag 27 juni 2018

Op maandag 28 mei is de openbare ruimte van het Centrumplan Stein geëvalueerd.
Ruim 100 bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden waren op deze avond aanwezig. 

Na de intro en het welkomstwoord van wethouder Hendrix, zijn de aanwezigen opgesplitst in 6 kleinere werkgroepen, die elk de openbare ruimte geëvalueerd hebben. Per werkgroep is vervolgens een top-3 samengesteld van de grootste knelpunten. Buiten deze knelpunten zijn ook veel positieve reactie ontvangen, zoals; “Omphaliuspark is erg mooi ingericht”, “Mooi plan, mooi uitzicht, echt genieten!”, “Winkelcentrum wordt goed bezocht”, “Terras is erg gezellig”, enz.

De meest besproken knelpunten tijdens de evaluatie zijn:


1. Parkeerdruk i.c.m. markt opstelling / verzoek voor inrichting blauwe zone;
2. Onduidelijke inrichting woonerf; hoe hard mag je rijden en waar moet je fietsen, lopen en/of rijden?
3. Er wordt te hard gereden in de Heerstraat;
4. Aansluiting Heerstraat op rotonde Stadhouderslaan; situatie is onduidelijk en inrit is te steil.
5. Afvalbakken moeten vaker geledigd worden;
6. Parkeervakindeling is slecht zichtbaar;
7. Onderhoud bestrating en groen moet beter;
8. Omphaliuspark beter benutten en mooier inrichten;
9. Toegankelijkheid rolstoelers en visueel beperkte verbeteren;
10. Handhaving op hangjongeren, zwerfvuil en foutparkeren.

Hoe nu verder?


Alle op- en aanmerkingen zijn genoteerd en worden voorzien van een reactie, welke gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. De opmerkingen die betrekking hebben op het gebouw zelf, worden doorgegeven aan de vastgoedeigenaar. De opmerkingen die door ons op korte termijn opgepakt kunnen worden, zullen wij zo snel mogelijk realiseren. Dit zijn:
1. Intensiveren handhaving Boa rondom winkelcentrum en Omphaliuspark;
2. Vaker ledigen van de afvalbakken;
3. Toegankelijkheid rolstoelers en visueel beperkten bespreken met ervaringsdeskundigen;
4. Uitvoeren van een snelheidsmeting in de Heerstraat.
 
De onderstaande actiepunten vergen meer tijd, omdat deze nader onderzocht moeten worden.
1. Parkeerdruk i.c.m. markt opstelling/ verzoek voor inrichting blauwe zone;
Hierbij wordt nu gezocht naar parkeercapaciteit en mogelijkheden in de directe omgeving.
2. Inrichting woonerf;
3. Aansluiting Heerstraat op rotonde Stadhouderslaan;
4. Zichtbaarheid parkeervakindeling
5. Onderhoud bestrating;
6. Inrichting Omphaliuspark.

Over 2 maanden zullen wij u een update geven over de actuele stand van zaken.