Digi Letter Loket start in Stein!

Donderdag 1 maart 2018

Op woensdag 7 maart gaat het Digi Letter Loket van start in het Buurtcentrum Nieuwdorp (Bergènkenstraat 1). Het loket is speciaal ingericht om inwoners die niet (goed) kunnen lezen of schrijven te informeren over de mogelijkheden die op deze gebieden voorhanden zijn. Dit reizend pop-up loket is elke woensdag tot en met 20 april geopend tussen 10.00 uur tot 12.30 uur. Inloop en adviezen zijn gratis. Het Digi Letter Loket is gestart met steun van de Provincie Limburg.

Handreiking

Het Digi Letter Loket is er voor iedereen: inwoners kunnen er terecht met vragen over beter leren lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Met de introductie van dit loket wil de gemeente op laagdrempelige wijze een handreiking doen naar inwoners die met deze problematiek te maken hebben. Steinse inwoners kunnen ook gebruik maken van het inlooploket in de gemeente Sittard-Geleen dat gevestigd is in het Wijksteunpunt De Linde (Hyacintenlaan 33) op alle maandagen van 5 maart t/m 20 april van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Bevorderen geletterdheid

Wethouder Hub Janssen: ‘Laaggeletterdheid komt vaker voor dan je in eerste instantie zou verwachten en de impact ervan kan enorm zijn. Zeker in onze samenleving die in toenemende mate digitaliseert. Het bevorderen van geletterdheid heeft niet alleen positief effect op sociaal gebied, maar het is tevens de sleutel naar actief burgerschap en verbetert bijvoorbeeld ook de kansen bij een zoektocht naar een baan. Het is natuurlijk nooit te laat om te leren.’

Handen ineen

Om de strijd met laaggeletterdheid aan te gaan, hebben de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en een aantal partners de handen ineengeslagen. Die partners zijn ROC Leeuwenborgh, Partners in Welzijn, Vixia, Cubiss Limburg, Stichting Lezen & Schrijven en De Domijnen (de bibliotheek).

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. In de Westelijke Mijnstreek betreft dat ca. 15.000 personen.