Burgemeester Leurs overhandigt petitie aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie

Dinsdag 12 december 2017

Op dinsdag 12 december heeft burgemeester Leurs van de gemeente Stein een petitie aangeboden aan Agnes Mulder, de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.  De petitie zet het verzoek om de Wegenverkeerswet aan te passen zodat praalwagens gebruik kunnen maken van de autosnelweg kracht bij. Ook kamerleden van CDA en VVD willen dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) een uitzondering maakt voor de feestelijke praalwagens. Dit hebben zij gisteren al tijdens een notaoverleg met de minister ingebracht. Geprobeerd wordt om er donderdag 14 december nogmaals aandacht voor te vragen tijdens de vaste Kamercommissie.

Wettelijk is bepaald dat praalwagens mogen deelnemen aan een stoet. Echter het zelfstandig transport van en naar een stoet is in de huidige wetgeving niet geregeld. Dit levert onder andere problemen op voor de carnavalswagens uit het Limburgse Stein die over de snelweg A76 moeten kunnen rijden voor de optocht in het Belgische Maasmechelen. De petitie wordt mede aangeboden namens gedeputeerde Mackus van de Provincie Limburg, burgemeester Terwingen van de gemeente Maasmechelen (België) en de heer De Rooy woordvoerder van de carnavalsgroepen. Tevens wordt de minister en de Kamercommissie uitgenodigd om situatie op locatie te aanschouwen.

Alternatieve route

Het alternatief voor de route via de autosnelweg A76 is 40 km omrijden via 80 km/uur-wegen met gelijkvloerse kruisingen en het risico op verkeersonveilig inhaalgedrag. “Dit brengt grote risico’s met zich mee voor de veiligheid van niet alleen de carnavalsvierders, maar ook de overige weggebruikers. Een risico dat wij niet oogluikend kunnen toezien.’ zegt burgemeester Leurs. ‘Daarnaast gaat het hier om belangrijk cultureel erfgoed waar wij ons hard voor willen maken. Waar we in deze tijd met z’n allen de mond vol hebben over de open grenzen binnen Europa is het niet verwonderlijk dat mensen afhaken als we niet in staat blijken om zoiets simpels als deze overtocht op ordentelijke wijze op te lossen.’

Twee mogelijkheden

In augustus jl. schreef burgemeester Leurs een brief aan de minister waarin ze aangeeft twee mogelijkheden te zien om binnen de huidige regelgeving de overtocht van praalwagens over de A76 mogelijk te maken. Indien de wetgever de overtocht onder de noemer ‘stoet’ onderbrengt, ontstaat de mogelijkheid om de overtocht op een verkeersluw moment te laten plaatsvinden. Een tweede mogelijkheid is om de wetsartikelen in de Wegenverkeerswet aan te passen, zodat ook de overtocht van praalwagens past binnen de geldende wetgeving. Indien de minister besluit de wetgeving aan te passen, wordt gevraagd vooruitlopend op de definitieve wetgeving de overtocht van de praalwagens via de autosnelweg per direct te gedogen. Doel van de aangepaste wetgeving is het realiseren van een veilige, structurele oplossing voor deze maatschappelijk, cultureel gewenste activiteit.