Meest Toegankelijke Gemeente Verkiezing

Luister hieronder naar het verhaal over de verkiezing

In 2021 organiseerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Alle gemeenten in Nederland deden mee. Na vele duizenden stemmen in twee publieksrondes en een grondige beoordeling door een vakjury kwam Stein als winnaar uit de bus.

De gemeente werd geroemd om haar Sociale Inclusie Agenda. Daarin is het beleid op een duidelijke en toegankelijke manier opgeschreven. De gemeente vertaalt de ambities ook naar daden: op alle domeinen is men bezig met de realisatie van toegankelijkheid. Zo wordt in het Inclusief Onderwijs project gewerkt aan de fysieke toegankelijkheid van de scholen én gaat er veel aandacht uit naar de sociale en informatieve toegankelijkheid. Een ander voorbeeld van innovatie in Stein is de aanpak van deelbaar vervoer.

Volgens het motto ‘niets over ons, zonder ons’, doet de gemeente dit alles in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen, organisaties en werkgevers binnen de gemeente. Stein is zo een mooi voorbeeld van een gemeente die laat zien dat het benutten van de brede kennis en ervaringsdeskundigheid van inwoners leidt tot tastbare resultaten waar mensen iets aan hebben. De prijs was een mooie trofee en deze route langs vijf toegankelijke plekken in de gemeente.

Waarom deze verkiezing?

In Nederland wonen ruim 17 miljoen mensen. Allemaal mogen ze meedoen. Maar kúnnen ze ook altijd meedoen? Voor ruim 4 miljoen mensen met een beperking is dat nog wel eens lastig. Het gaat om mensen met allerlei soorten beperkingen: lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperkingen, psychische kwetsbaarheden en chronische ziekten. Zij merken dat veel plaatsen in Nederland niet zijn ingericht op mensen die bijvoorbeeld doof of blind zijn, in een rolstoel zitten, of autisme hebben. Daardoor kunnen zij niet altijd gebruik maken van plekken en voorzieningen, die wel gewoon toegankelijk zijn voor mensen zonder een beperking. Gemeenten kunnen ervoor zorgen dat dit voor iedereen gewoon wordt, zodat ook mensen met een beperking zonder obstakels kunnen werken, winkelen, sporten en naar school gaan. Een toegankelijke gemeente is voor iedereen fijn!

Wat is toegankelijkheid?

Er zijn drie verschillende vormen van toegankelijkheid: fysieke, informatieve en sociale toegankelijkheid. Fysieke toegankelijkheid gaat over toegang tot de echte wereld. Dus de mogelijkheid om zonder obstakels bijvoorbeeld een gebouw binnen te komen. Informatieve toegankelijkheid gaat om toegang tot informatie, waaronder digitale informatie. Denk aan begrijpelijke teksten op een website of teksten die voorgelezen worden. Sociale toegankelijkheid is minder zichtbaar, maar wel heel belangrijk. Het gaat erom dat mensen met een beperking niet alleen mee kunnen doen, maar ook mee mogen doen en zich welkom voelen.

De drie verschillende vormen van toegankelijkheid horen bij elkaar. Alleen als in de maatschappij alle drie de vormen van worden toegankelijkheid toegepast, kan echt iedereen meedoen.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93

Meest Toegankelijke Gemeente Verkieizng