Bekendmakingen

De gemeente publiceert bekendmakingen van meldingen en vergunningen op www.overheid.nl. Het gaat om bekendmakingen t.a.v. omgevingsvergunningen (o.a. bouwen), vergunningen in het kader van de Drank- & Horecawet, evenementenvergunningen en sloop- en milieumeldingen.

De verordeningen van de gemeente Stein vind je hier.

E-mail service

Berichten van de gemeente over jouw buurt vind je eenvoudig op: https://overuwbuurt.overheid.nl/.. Deze informatie is nu digitaal en "op maat" beschikbaar. Wil je de berichten over jouw buurt ontvangen? Dat kan op drie manieren:


 

Overige besluiten van algemene strekking

PublicatiedatumBekendmakingBron
19 jun 2018Besluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent proceskosten bestuursrecht Uitvoeringsregel Besluit proceskosten bestuursrecht BsGW 2018Blad gemeenschappelijke regeling
18 apr 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende aanwijzing controleur toeristenbelasting Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar controleur toeristenbelasting.Blad gemeenschappelijke regeling
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijzing van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijziging van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijzing van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling

Beschikkingen | afhandeling

PublicatiedatumBekendmakingBron
15 jun 2018Besluit aanvraag in het kader van de Drank- en Horecawet, parkeerterrein nabij winkelcentrum Stein gelegen aan de Heerstraat Centrum en Haalbrugskensweg (A2018-170\SXO23387871)Gemeenteblad
15 jun 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Maasband en omgeving (nabij Leutherhoekweg, Maasbanderweg, Nieuwe Dijkweg, Oeverendijk en Weertdijkweg) (O2018-072\SXO23932790)Gemeenteblad
15 jun 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bosweg 1 6171 AB te Stein (O2018-075\SXO23974391)Gemeenteblad
14 jun 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning Diverse wegen gemeente Stein (A2017-495\SXO22257284)Gemeenteblad
11 jun 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Grote Straat 22 6129 CP te Urmond (O2018-061\SXO23371224)Gemeenteblad
7 jun 2018Besluit aanvraag Verordening Drank- en Horecawet Veerweg Berg a/d Maas (A2018-144\SXO23204902)Gemeenteblad
7 jun 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning diverse straten te Stein (A2018-078\0971-AZK-76260)Gemeenteblad
7 jun 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning Swentiboldlaan 43 te Urmond (A2017-341\SXO21576899)Gemeenteblad
7 jun 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning Nieuwstraat en Boomgaardstraat te Stein (A2018-168\SXO23353643)Gemeenteblad
7 jun 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Oeverendijk te Stein (O2018-016\SXO22685586)Gemeenteblad
5 jun 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heerstraat Noord 64 6171 CJ te Stein (O2017-208\SXO22372882)Gemeenteblad
1 jun 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning Grote Straat te Urmond (A2018-183\SXO23592290)Gemeenteblad
31 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bingelkruid 30 6181 ML Elsloo (O2018-040\0971-AZK-77319)Gemeenteblad
31 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mauritsweg 7 6171 AC te Stein (O2018-052\SXO23171108)Gemeenteblad
30 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Westelijke kanaalweg en de Weg van Elsloo naar Groot Meers (O2018-065\SXO23563766)Gemeenteblad
29 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mauritsweg 59 6171 AD te Stein (O2018-066\SXO23593723)Gemeenteblad
29 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Raedtsstraat 7 te Stein (O2018-063\SXO23432646)Gemeenteblad
25 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning gelegen tussen de Plakstraat en de Mauritslaan te Urmond (O2018-042\SXO22922894)Gemeenteblad
25 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Veldschuurdijk 9 te Elsloo (O2016-161\0971-AZK-36789)Gemeenteblad
22 mei 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning Steinerbos 2a te Stein (A2017-520\SXO22445926)Gemeenteblad
22 mei 2018Besluit aanvraag ontheffing in het kader van de Drank- en Horecawet (artikel 35), nabij Café De Dikke Stein aan de Julianastraat te Elsloo (A2018-167\SXO23319908)Gemeenteblad
22 mei 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning nabij Julianastraat 3 te Stein en groenvoorziening aan de Scharberg te Elsloo (A2018-062\SXO22773076)Gemeenteblad
18 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mauritshof 5 6171 AE Stein (O2018-005\SXO22595824)Gemeenteblad
18 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Jofferenstraat 14 6181 NK Elsloo (O2018-034\SXO22874446)Gemeenteblad
18 mei 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning Heisteeg 98 te Stein (A2018-048\0971-AZK-75136)Gemeenteblad
18 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Sint Maartenstraat 3 6129 CV te Urmond (O2018-047\SXO23045304)Gemeenteblad
16 mei 2018Besluit aanvraag in het kader van de Drank- en Horecawet (artikel 35), Kloosterplein in Meers (A2018-031\SXO22657100)Gemeenteblad
14 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mauritsweg 150 6171 AK te Stein (O2018-024\SXO22780905)Gemeenteblad
11 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning van der Meerenstraat 4 6171 TV te Stein (O2018-059\SXO23312180)Gemeenteblad
11 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning van der Meerenstraat 6 6171 TV te Stein (O2018-060\SXO23318210)Gemeenteblad
9 mei 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning De Bath te Urmond (A2017-515\SXO22441605)Gemeenteblad
8 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisstraat 9 6181 HA te Elsloo (O2018-003\SXO22579616)Gemeenteblad
8 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Molenweg Zuid 4b te Urmond (O2017-219\SXO22498760)Gemeenteblad
8 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Molenweg Zuid 4b te Urmond (O2017-219\SXO22498760)Gemeenteblad
3 mei 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning diverse wegen in de gemeente Stein (A2018-076\SXO22811929)Gemeenteblad
30 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Moutheuvelsweg 26 6171 VJ te Stein (O2018-057\SXO23242290)Gemeenteblad
30 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kaakstraat 3 6181 HN te Elsloo (O2017-147\SXO21685827)Gemeenteblad
30 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kelderstraat 41 6171 GA te Stein (O2017-193\SXO22191410)Gemeenteblad
30 apr 2018Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning brug gelegen tussen de Plakstraat en de Mauritslaan te Urmond (O2018-042\SXO22922894)Gemeenteblad
26 apr 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning in en om de Taterhoek en op de Kampstraat te Urmond (A2018-089\SXO22833462)Gemeenteblad
26 apr 2018Ontwerp besluit omgevingsvergunning Op de berg 4-6 6181 GT te Elsloo (O2017-112\0971-AZK-57362)Gemeenteblad
20 apr 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning diverse wegen te Stein (A2017-477\SXO22182529)Gemeenteblad
20 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat 12 6181 AJ te Elsloo (O2017-201\SXO22269591)Gemeenteblad
20 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Aronskelk 112 6181 MK te Elsloo (O2018-051\SXO23161932)Gemeenteblad
20 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Slagboomweg 1a 6129 GA te Urmond (O2018-058\SXO23258689)Gemeenteblad
19 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heerstraat zuid 18A 6171 XG Stein (O2017-218\0971-AZK-72056)Gemeenteblad
19 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Maasdijkweg en Geerlingskuilweg Maasband, Veldjensweg en Klauwenweg Meers, Bergerstraat en Kasteelweg Nattenhoven te Stein (O2018-046\SXO23044730)Gemeenteblad
19 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Maasbanderkerkweg 29 6171 RS te Stein (O2018-001\SXO22542032)Gemeenteblad
18 apr 2018Besluit aanvraag in het kader van de Drank- en Horecawet, Mauritsweg 150, 6171 AK te Stein (A2018-009\SXO22539385)Gemeenteblad
18 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Dijkweg ong. Elsloo (O2018-041\SXO22922801)Gemeenteblad
18 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Bath Urmond (O2017-043\SXO20431484)Gemeenteblad
12 apr 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning Dorine Verschureplein in Stein (A2018-005\SXO22531940)Gemeenteblad
12 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Veestraat ong 6181 JW Elsloo (O2017-207\SXO22367444)Gemeenteblad
11 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mergelakker nabij nr 34/ Kempken Elsloo (O2018-030\0971-AZK-76326)Gemeenteblad
6 apr 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning diverse wegen in Elsloo (A2018-068\0971-AZK-76021)Gemeenteblad
6 apr 2018Besluit aanvraag wijzigen omgevingsvergunning Veestraat 32 te Elsloo (O2018-049\SXO23127290)Gemeenteblad
3 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Michiel de Ruytersstraat ong. 6181 AR te Elsloo (O2018-039\SXO22907814)Gemeenteblad
30 mrt 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mauritslaan 31 6129 EL Urmond (O2018-044\0971-AZK-77818)Gemeenteblad
29 mrt 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Past Eijckstraat 14 a 6129 BK te Urmond (O2018-031\SXO22833726)Gemeenteblad
27 mrt 2018Ontwerp besluit omgevingsvergunning Mauritshof ong 6171 AE Stein (O2018-005\SXO22595824)Gemeenteblad
27 mrt 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Holsberg 81 6129 KM te Urmond (O2018-032\SXO22849085)Gemeenteblad
27 mrt 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning diverse wegen in de gemeente Stein (A2018-016\0971-AZK-73097)Gemeenteblad
26 mrt 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning, evenemententerrein aan de Heisteeg (nabij De Ster) (A2017-509\SXO22391901)Gemeenteblad
23 mrt 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Berixstraat 14 6171 GK te Stein (O2018-037\SXO22892868)Gemeenteblad
23 mrt 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Business Park Stein 230, 6181 MB te Elsloo (O2017-191\SXO22184624)Gemeenteblad
23 mrt 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mauritshof ong te Stein (O2017-188\SXO22119961)Gemeenteblad
22 mrt 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mgr Kerckhofsstraat 1 6181 JC te Elsloo (O2018-045\SXO23035979)Gemeenteblad
22 mrt 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Meerser Koestraat 2 te Stein (O2017-184\SXO22060689)Gemeenteblad
20 mrt 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Havenstraat 8 6171 EE te Stein (O2018-018\SXO22704248)Gemeenteblad
19 mrt 2018Besluit aanvraag evenementenvergunning in de hal van het gemeentehuis (A2018-050\SXO22738261)Gemeenteblad

Beschikkingen | aanvraag

PublicatiedatumBekendmakingBron
15 jun 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Stegerweg, Achter de Hegge Urmond (O2018-078\SXO24040377)Gemeenteblad
15 jun 2018Kennisgeving sloopmelding Merwedestraat 52 te Stein (S2018-073\SXO24200620)Gemeenteblad
15 jun 2018Kennisgeving sloopmelding Merwedestraat 52 te Stein (S2018-073\SXO24200620)Gemeenteblad
15 jun 2018Kennisgeving sloopmelding Grote Straat 22 te Urmond (S2018-075\SXO24209384)Gemeenteblad
14 jun 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Maasband en omgeving (nabij Leutherhoekweg, Maasbanderweg, Nieuwe Dijkweg, Oeverendijk en Weertdijkweg) (O2018-072\SXO23932790)Gemeenteblad
14 jun 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning Feestpaviljoen Kanaalweg 20 6129AZ Stein;Obbichterstraat Obbichterstraat 9 6129AR Urmond;Irenep... (A2018-193\SXO23803904)Gemeenteblad
12 jun 2018Kennisgeving melding mobiele puinbreker grinddepot project grensmaas (S2018-061\SXO23867630)Gemeenteblad
12 jun 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Dorpstraat 1 6181 GW Elsloo (O2018-070\0971-AZK-83265)Gemeenteblad
12 jun 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Steenweg 10 6129 BH te Urmond (O2018-082\SXO24121785)Gemeenteblad
8 jun 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning Aan de voorzijde van AH supermarkt aan de Stationsstraat te Elsloo (A2018-218\SXO24120417)Gemeenteblad
8 jun 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Woeringenstraat 33 6171 PB te Stein (O2018-079\SXO24046790)Gemeenteblad
8 jun 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning diverse straten in Stein en plein aan de Assevedostraat (A2018-217\SXO24092344)Gemeenteblad
8 jun 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Sint Rochusstraat 22 6171 WS Stein (O2018-081\SXO24049379)Gemeenteblad
8 jun 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Sint Rochusstraat 24 6171 WS te Stein (O2018-080\SXO24047832)Gemeenteblad
7 jun 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning diverse straten te Stein (A2018-078\0971-AZK-76260)Gemeenteblad
7 jun 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning Dieterenstraat en Stadhouderslaan te Stein (A2018-160\SXO23303345)Gemeenteblad
5 jun 2018Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Grote Straat 37 te Urmond (M2018-013\0971-AZK-80462)Gemeenteblad
5 jun 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Jan Steenstraat 7 6181 DC Elsloo (O2018-073\SXO23939482)Gemeenteblad
5 jun 2018Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Business Park Stein 112 te Elsloo (M2018-017\0971-AZK-84177)Gemeenteblad
5 jun 2018Kennisgeving sloopmelding Dijksteeg 3 6181 NR te Elsloo (S2018-052\SXO23304330)Gemeenteblad
5 jun 2018Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Centrum 57 a 6171 HS te Stein (S2018-067\SXO23971331)Gemeenteblad
5 jun 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisstraat 31b 6181 HA te Elsloo (O2018-068\0971-AZK-83144)Gemeenteblad
5 jun 2018Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Het Einde 39a te Elsloo (M2018-016\0971-AZK-83386)Gemeenteblad
4 jun 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Diependaalstraat 34, 6171 JE te Stein (O2018-076\0971-AZK-83805)Gemeenteblad
1 jun 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Grote Straat 22 6129 CP te Urmond (O2018-061\SXO23371224)Gemeenteblad
1 jun 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Past Eyckstraat 24 6129 BK Urmond (O2018-064\0971-AZK-81650)Gemeenteblad
1 jun 2018Kennisgeving evenementmelding Pleintje Op de Dries te Elsloo (A2018-147\SXO23209593)Gemeenteblad
1 jun 2018Kennisgeving evenementmelding diverse wegen in de gemeente Stein (A2018-215\0971-AZK-84020)Gemeenteblad
1 jun 2018Ontvangen aanvraag in het kader van de Drank- en Horecawet, inrichting gelegen aan de Koeweide 41 Meers (A2018-206\SXO23925783)Gemeenteblad
31 mei 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Bosweg 1 6171 AB te Stein (O2018-075\SXO23974391)Gemeenteblad
30 mei 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Westelijke kanaalweg en Weg van Elsloo naar Groot Meers te Elsloo (O2018-065\SXO23563766)Gemeenteblad
30 mei 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Roststraat 38 6181 JS te Stein (S2018-065\SXO23935633)Gemeenteblad
30 mei 2018Kennisgeving sloopmelding Doctor Kuyperstraat 13 6129 GR te Urmond (S2018-064\SXO23912603)Gemeenteblad
29 mei 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Mauritsweg 59 6171 AD te Stein (O2018-066\SXO23593723)Gemeenteblad
29 mei 2018Kennisgeving sloopmelding Diependaalstraat 34 6171 JE te Stein (S2018-066\SXO23939612)Gemeenteblad
24 mei 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Haven Stein (A2018-201\SXO23864795)Gemeenteblad
24 mei 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning Urmonderplein te Urmond (A2018-190\SXO23781433)Gemeenteblad
24 mei 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning Kanaalweg te Berg a/d Maas (A2018-177\SXO23438048)Gemeenteblad
24 mei 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning kermisterrein aan de Kloosterstraat te Meers (A2018-200\0971-AZK-82855)Gemeenteblad
22 mei 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning terrein nabij Steenweg 1, 6129BH Urmond; (A2018-191\SXO23782263)Gemeenteblad
22 mei 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning,Heirstraat 52 6181HM Elsloo; (A2018-199\SXO23857978)Gemeenteblad
17 mei 2018Kennisgeving sloopmelding Op de Dries 20 6181 JL te Elsloo (S2018-059\SXO23781359)Gemeenteblad
17 mei 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Roststraat 36 6171 JS te Stein (S2018-058\SXO23724298)Gemeenteblad
16 mei 2018Kennisgeving sloopmelding Koolweg 64 6181 BM te Elsloo (S2018-056\SXO23594727)Gemeenteblad
9 mei 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Keerend 59 6171 VS Stein (O2018-053\0971-AZK-79478)Gemeenteblad
7 mei 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning Grote Straat te Urmond (A2018-183\SXO23592290)Gemeenteblad
4 mei 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Raedtsstraat 7 te Stein (O2018-063\SXO23432646)Gemeenteblad
3 mei 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Oude Poort 1 6129 CH te Urmond (O2018-062\SXO23423302)Gemeenteblad
1 mei 2018Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Centrum 29 d 6171 HS te Stein (S2018-051\SXO23297865)Gemeenteblad
30 apr 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning brug gelegen tussen de Plakstraat en de Mauritslaan te Urmond (O2018-042\SXO22922894)Gemeenteblad
30 apr 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning Nieuwstraat en Boomgaardstraat te Stein (A2018-168\SXO23353643)Gemeenteblad
26 apr 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning van der Meerenstraat 4 6171 TV te Stein (O2018-059\SXO23312180)Gemeenteblad
26 apr 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning van der Meerenstraat 6 6171 TV te Stein (O2018-060\SXO23318210)Gemeenteblad
25 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Stationsstraat 138 6181 AL te Elsloo (S2018-053\SXO23307354)Gemeenteblad
25 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Roststraat 22 6171 JS te Stein (S2018-047\SXO23263197)Gemeenteblad
25 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Julianastraat 23 61581 GN te Elsloo (S2018-049\SXO23266129)Gemeenteblad
25 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Centrum 59 6171 HS te Stein (S2018-050\SXO23285111)Gemeenteblad
24 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Roststraat 34 6171 JS te Stein (S2018-048\SXO23265249)Gemeenteblad
20 apr 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Slagboomweg 1a 6129 GA te Urmond (O2018-058\SXO23258689)Gemeenteblad
19 apr 2018Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Ondergenhousweg 15 te Stein (M2018-005\0971-AZK-75071)Gemeenteblad
18 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Marijkelaan 8 6129 AB te Urmond (S2018-046\SXO23221624)Gemeenteblad
18 apr 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Maasdijkweg en Geerlingskuilweg Maasband, Veldjensweg en Klauwenweg Meers, Bergerstraat en Kasteelweg Nattenhoven te Stein (O2018-046\SXO23044730)Gemeenteblad
18 apr 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Dijkweg ong. Elsloo (O2018-041\SXO22922801)Gemeenteblad
18 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Ecrevissestraat 10 6171 JM te Stein (S2018-040\SXO23168195)Gemeenteblad
18 apr 2018Kennisgeving evenementmelding op en nabij de veerpont te Berg a/d Maas (A2018-105\SXO22901204)Gemeenteblad
17 apr 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Moutheuvelsweg 26 6171 VJ te Stein (O2018-057\SXO23242290)Gemeenteblad
13 apr 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Valderstraat 49 6171 EL Stein (O2018-054\SXO23202833)Gemeenteblad
12 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Peldenstraat 50 6171 XZ te Stein (S2018-045\SXO23183098)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Koeweide 13 a 6181 NX te Elsloo (S2018-026\SXO22809598)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Dross J. van Kesselstraat 8 6171 KC Stein (S2018-038\SXO23125289)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Kelderstraat 43 6171 GA te Stein (S2018-002\SXO22555257)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Julianastraat 2 6129 BV Urmond (S2018-012\SXO22676068)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Bernhardstraat 8 6129 Urmond (S2018-004\SXO22576695)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Roststraat 8 6171 JS te Stein (S2018-019\SXO22725043)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Stationsstraat 12 6181 AJ te Elsloo (S2018-029\0971-AZK-77260)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding diverse locaties Elsloo (S2018-017\SXO22721480)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Stationsstraat 142 6181 AL te Elsloo (S2018-005\SXO22595985)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Roststraat 4 6171 JS te Stein (S2018-027\SXO22820695)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Roststraat 6 6171 JS te Stein (S2018-018\SXO22722273)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Roststraat 16 6171 JS te Stein (S2018-030\SXO22912969)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Past Losenstraat 5 6129 ER te Urmond (S2018-015\SXO22687685)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Kampsstraat 8 6171 JP te Stein (S2017-100\SXO22013416)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Sint Antoniusplein 40 6129 EX te Urmond (S2018-024\SXO22792295)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Roststraat 14 6171 JS te Stein (S2018-021\SXO22732189)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Raadhuisstraat 101 6129 CC te Urmond (S2018-014\SXO22685780)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Doctor Kuyperstraat 3 6129 GR te Urmond (S2018-044\SXO23180804)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Toebakstraat 6 6171 LT te Stein (S2018-028\SXO22868301)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Urmonder Parallelweg 1 6171 RZ te Stein (S2018-031\SXO22919516)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Roststraat 12 6171 JS te Stein (S2018-032\SXO22921489)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Roststraat 2 6171 JS te Stein (S2018-008\SXO22630032)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Rentm Panneslegerstraat 4 6171 LV te Stein (S2018-011\SXO22657340)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Emmastraat 4 6129 AL te Urmond (S2018-010\SXO22649663)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Scholtis vd Hardtstraat 2 6171 KV te Stein (S2018-025\SXO22794456)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Daalstraat 16 6181 JR te Elsloo (S2018-039\SXO23155793)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Centrum 61 d 6171 HS te Stein (S2018-037\SXO23059993)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Centrum 65 6171 HS te Stein (S2018-036\SXO23049162)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Sint Gillisstraat 8 6181 GC te Elsloo (S2018-016\SXO22689408)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Koolweg 69 6181 BL te Elsloo (S2018-022\SXO22755695)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Roststraat 10 6171 JS te Stein (S2018-033\SXO22935964)Gemeenteblad
11 apr 2018Kennisgeving sloopmelding Van Oldenbarneveldtstraat 1 6181 BC Elsloo (S2018-013\0971-AZK-74514)Gemeenteblad
10 apr 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Past Daemenstraat 23 6181 JA te Elsloo (O2018-050\SXO23158918)Gemeenteblad
9 apr 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Mauritsweg 7 6171 AC te Stein (O2018-052\SXO23171108)Gemeenteblad
6 apr 2018Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Mauritsweg 150 te Stein (M2018-002\0971-AZK-73394)Gemeenteblad
6 apr 2018Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Raadhuisplein 87 te Stein (M2018-008\0971-AZK-76128)Gemeenteblad
6 apr 2018Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Het Einde 44 te Elsloo (M2018-011\0971-AZK-77991)Gemeenteblad
6 apr 2018Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Kruisstraat 2 te Stein (M2018-010\0971-AZK-77012)Gemeenteblad
5 apr 2018Ontvangen aanvraag in het kader van de Drank- en Horecawet voor de inrichting gelegen aan de Grote Straat 37, 6129 CM Urmond (A2018-137\SXO23160544)Gemeenteblad
5 apr 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Aronskelk 112 6181 MK te Elsloo (O2018-051\SXO23161932)Gemeenteblad
3 apr 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning evenemententerrein aan de Heisteeg (nabij de Ster) (A2018-130\SXO23124731)Gemeenteblad
29 mrt 2018Kennisgeving gebruiksmelding Mauritsweg 7 6171 AC te Stein (B2017-009G\SXO22233707)Gemeenteblad
29 mrt 2018Kennisgeving sloopmelding Dross Roststraat 28 6171 JS te Stein (S2018-023\SXO22787843)Gemeenteblad
29 mrt 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning evenemententerrein aan de Heisteeg (nabij de Ster) (A2018-130\SXO23124731)Gemeenteblad
29 mrt 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Veestraat 32 te Elsloo (O2018-049\SXO23127290)Gemeenteblad
29 mrt 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Michiel de Ruytersstraat ong. 6181 AR te Elsloo (O2018-039\SXO22907814)Gemeenteblad
28 mrt 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Geerlingskuilweg te Meers (O2018-048\SXO23057574)Gemeenteblad
27 mrt 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Mauritslaan 31 6129 EL Urmond (O2018-044\0971-AZK-77818)Gemeenteblad
23 mrt 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Sint Maartenstraat 3 6129 CV te Urmond (O2018-047\SXO23045304)Gemeenteblad
22 mrt 2018Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Mgr Kerckhofsstraat 1 6181 JC te Elsloo (O2018-045\SXO23035979)Gemeenteblad
21 mrt 2018Kennisgeving gebruiksmelding Raadhuisplein 87 6171 JC Stein (B2018-001G\SXO22788163)Gemeenteblad
21 mrt 2018Ontvangen aanvraag evenementenvergunning Mergelakker 66a te Elsloo (A2018-120\SXO23017199)Gemeenteblad

Verkeersbesluiten

PublicatiedatumBekendmakingBron
7 jun 20182018VBST05 - Verkeersbesluit instellen hinkend parkeren Kerkstraat MeersStaatscourant
30 apr 20182018VBST08- Verkeersbesluit instellen parkeerverbodszone MaasbandStaatscourant
30 apr 20182018VBST04- Verkeersbesluit instellen fietspad Weg van Elsloo naar Groot Meers te MeersStaatscourant
30 apr 20182018VBST07- Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad tussen Klauwenweg en Veldjensweg te MeersStaatscourant
30 apr 20182018VBST06- Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Bergerstraat en Kasteelweg te Berg a/d MaasStaatscourant

Vergunningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
25 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Veldschuurdijk 9 te Elsloo (O2016-161\0971-AZK-36789)Staatscourant
18 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mauritshof 5 6171 AE Stein (O2018-005\SXO22595824)Staatscourant
8 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisstraat 9 6181 HA te Elsloo (O2018-003\SXO22579616)Staatscourant
8 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Molenweg Zuid 4b te Urmond (O2017-219\SXO22498760)Staatscourant
8 mei 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Molenweg Zuid 4b te Urmond (O2017-219\SXO22498760)Staatscourant
30 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kelderstraat 41 6171 GA te Stein (O2017-193\SXO22191410)Staatscourant
20 apr 2018Besluit aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat 12 6181 AJ te Elsloo (O2017-201\SXO22269591)Staatscourant
27 mrt 2018Ontwerp besluit omgevingsvergunning Mauritshof ong 6171 AE Stein (O2018-005\SXO22595824)Staatscourant

Beleidsregels

PublicatiedatumBekendmakingBron
16 mei 2018Nadere regels uitstallingen Winkelcentrum SteinGemeenteblad
16 mei 2018Nadere regels tijdelijke reclameobjecten.Gemeenteblad

Verordeningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
14 mei 2018Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente SteinGemeenteblad
14 mei 2018Inhoud APVGemeenteblad

Overige overheidsinformatie

PublicatiedatumBekendmakingBron
5 apr 2018Regeling dienstreizen en verblijfskosten RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling

Ruimtelijke plannen

PublicatiedatumBekendmakingBron
3 apr 2018Ontwerpbestemmingsplan “Havenstraat 34-36”Staatscourant
3 apr 2018Ontwerpbestemmingsplan “Grensmaas 2016, 1e herziening”Staatscourant

Beleidsregels

Stoken van afvalstoffen buiten inrichtingen (PDF, 72.1 kB)

Aanleg algemene en individuele invalidenparkeerplaatsen (PDF, 585.8 kB)

Verlenen van standplaatsvergunningen  (PDF, 1.1 MB)

Beleidsregel voor het maken en veranderen van inritten 2012 (PDF, 1.1 MB)

Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio Versie november 2014 (PDF, 1.0 MB)

Beleidsregel lokale bewegwijzering - Gemeente Stein 2014 (PDF, 7.7 MB)