Verzoek om wetswijziging door Steinse burgemeester in behandeling

In augustus jl. heeft burgemeester Leurs-Mordang van Stein de minister van Infrastructuur en Milieu per brief verzocht de wetgeving dusdanig aan te passen dat de overtocht van praalwagens richting Maasmechelen via de snelweg mogelijk wordt. Dit verzoek is inmiddels door de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in een procedurevergadering behandeld. De commissie heeft besloten dat de leden deze brief desgewenst kunnen betrekken bij het algemeen overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid dat op 14 december 2017 plaatsvindt.

Burgemeester aanwezig bij overleg

Dit betreft een openbaar overleg en zowel burgemeester Leurs-Mordang als de woordvoerder namens de #A76gate de heer De Rooij zijn voornemens bij dit overleg aanwezig te zijn. Indien mogelijk zal de burgemeester van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken.

Overtocht over de A76

De aanleiding van het verzoek aan de minister vormt van de problematiek rond de overtocht over de A76 gedurende de carnavalsperiode. Doel van de aangepaste wetgeving is het realiseren van een veilige ordentelijke structurele oplossing voor deze maatschappelijk, cultureel gewenste activiteit. Het verzoek tot een wetswijziging werd mede ondertekend door gedeputeerde Mackus, de burgemeester van Maasmechelen de heer Terwingen en door de heer De Rooij namens #A76gate.

Hoofdnavigatie