Gladheidbestrijdingsplan gemeente Stein

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

De gemeente heeft het gladheidbestrijdingsplan voor het winterseizoen 2015-2016 vastgesteld. Op hoofdlijnen Gladheidbestrijdingwordt er op dezelfde manier met gladheid omgegaan als voorgaande jaren. De uitvoering wordt gedaan door het regionale afvalbedrijf RWM. Bij hevige sneeuwval worden extra medewerkers van onder andere Vixia ingezet om handmatig sneeuw te ruimen rond gebouwen met een openbaar karakter.

Routes

Het plan beschrijft primaire routes (dat zijn onder andere hoofdwegen en buslijnen) en secundaire routes (wegen in de woonwijk). Deze laatste komen pas aan bod als de primaire routes acceptabel schoon zijn.

Ter inzage

Het gladheidbestrijdingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Lees meer over gladheidbestrijding.

Hoofdnavigatie